سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سنندج

بهمنى

بهمنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

8سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
شاهمرادى

شاهمرادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

7سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
طهماسبى هومن

طهماسبى هومن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
على كرمى

على كرمى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

زبان
منسوب عباسى ندا

منسوب عباسى ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
منصورى رامين

منصورى رامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رادور نسا

رادور نسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كريمى جزرى

كريمى جزرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فتح اللهى رضا

فتح اللهى رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عزتى محمدپوريا

عزتى محمدپوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ميره وندى

ميره وندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صادق خانى

صادق خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شاويسى زانا

شاويسى زانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدى اديب

احمدى اديب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امامى

امامى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مالك

مالك

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ستارى كوثر

ستارى كوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مسعودى ملقرنى محمدژيان

مسعودى ملقرنى محمدژيان

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كانونى

كانونى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جهانگيرى مهيار

جهانگيرى مهيار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يوسفى چشمه سرخى

يوسفى چشمه سرخى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عبيدى نيا مبين

عبيدى نيا مبين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ملايى بصير

ملايى بصير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قدسى

قدسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
كرمى سوران

كرمى سوران

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حاتمى پارسا

حاتمى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آزاده

آزاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نياكان

نياكان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خالديان

خالديان

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پريزادى

پريزادى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زندى

زندى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زندى

زندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كمانگر

كمانگر

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نيچى

نيچى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سلحشور

سلحشور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصرت پور

نصرت پور

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قنبرى امير

قنبرى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طاهرخو

طاهرخو

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
الله مرادى

الله مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بدرى سوما

بدرى سوما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

حقوق|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
على احيايى

على احيايى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميركى پريا

ميركى پريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عظمى

عظمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادقخانى

صادقخانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جمشيد نژاد پريا

جمشيد نژاد پريا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خيمه دوزى

خيمه دوزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قصلانى

قصلانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
احمدى سيدمهران

احمدى سيدمهران

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلاميه

سلاميه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اشتودان

اشتودان

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مرادپور

مرادپور

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين پناهى

حسين پناهى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پروين

پروين

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهلايى

شهلايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدى سارا

احمدى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهرامى پوريا

بهرامى پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاروقى

فاروقى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذره بين

ذره بين

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حبيبى مهرداد

حبيبى مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارعى اسرا

زارعى اسرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
تخت اردشير

تخت اردشير

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اردلان

اردلان

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امجدى على آباد

امجدى على آباد

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
باباخانى

باباخانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سليم پور سارينا

سليم پور سارينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اردلان منش سپيده

اردلان منش سپيده

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امينى سهند

امينى سهند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ارشدى زانيار

ارشدى زانيار

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شوكتى

شوكتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيانپور

كيانپور

فيزيک|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پرهيزكار

پرهيزكار

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مريدى

مريدى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى مائده

رضائى مائده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زمانى آرمين

زمانى آرمين

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مفرح

مفرح

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خدابندلو

خدابندلو

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كشوريان

كشوريان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى سرابشهرك

مرادى سرابشهرك

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دانايى

دانايى

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميركى

ميركى

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساعدى سينا

ساعدى سينا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فخر

فخر

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيك نام

نيك نام

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مدرس گرجى نيما

مدرس گرجى نيما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مصطفايى

مصطفايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سهراب نژاد

سهراب نژاد

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آرش

آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يارعلى

يارعلى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليمرادى

عليمرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ارزنى نويد

ارزنى نويد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمد پور

محمد پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
برزنجه

برزنجه

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حاجى ميرزايى

حاجى ميرزايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غربى

غربى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي استان کردستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جلالى زاده

جلالى زاده

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مسرور آراد

مسرور آراد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لقمانى

لقمانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گلباغى

گلباغى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اركان

اركان

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برنا ثنا

برنا ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
استيفايى

استيفايى

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نديميان

نديميان

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شيدا

شيدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسمعيلى مهيار

اسمعيلى مهيار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

زبان
يوسف جانى

يوسف جانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نيك نام

نيك نام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مشايخى آرينا

مشايخى آرينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حجارى

حجارى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى سياناوى

احمدى سياناوى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دهلوى

دهلوى

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خانى

خانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدى سروش

احمدى سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحمانى پارسا

رحمانى پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ايدون محمدجواد

ايدون محمدجواد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدنسب

احمدنسب

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زيبا كردار محمداديب

زيبا كردار محمداديب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الماسى نازنين

الماسى نازنين

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى نوره

محمدى نوره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
استيفايى

استيفايى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سرحدى

سرحدى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عرب زاده اسدى پارسا

عرب زاده اسدى پارسا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وليدى پاك

وليدى پاك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كمانگر

كمانگر

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سليمان زاده سميرا

سليمان زاده سميرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پيرفلاح

پيرفلاح

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

زبان
امينى

امينى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على كرمى

على كرمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساعد

ساعد

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
چوبتاشانى

چوبتاشانى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عثمانى

عثمانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيمى ملكشان

رحيمى ملكشان

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميره وندى

ميره وندى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
الماسى گلناز

الماسى گلناز

فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلطانيان دانيال

سلطانيان دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برقى

برقى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مجيدى گزردره

مجيدى گزردره

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مراديانى

مراديانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نويد

نويد

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الفت

الفت

اقتصادکشاورزي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اشرفى فرزام

اشرفى فرزام

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفايى

مصطفايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صلواتى

صلواتى

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
همتى

همتى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عصمتى

عصمتى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
پاكنهاد

پاكنهاد

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اله ويسى

اله ويسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سرخابى

سرخابى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساعدموچشى ثنا

ساعدموچشى ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحيمى دهگلان

رحيمى دهگلان

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
جواهرى

جواهرى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گلى

گلى

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فقيه سليمانى مبين

فقيه سليمانى مبين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيض اللهى شهره

فيض اللهى شهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدى نژاد

عبدى نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيف پناهى

سيف پناهى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجيران

رنجيران

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى نسب

حيدرى نسب

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميربابان

ميربابان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستگارملاوردى

رستگارملاوردى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فيزيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زبيرى ژينو

زبيرى ژينو

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
زندى منا

زندى منا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى نادر

مرادى نادر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زندى

زندى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه ويسى

شاه ويسى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

فيزيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پرداسى

پرداسى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
الماسى

الماسى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادق نيا

صادق نيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيشه

تيشه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زمانى دادانه

زمانى دادانه

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجى ميرزايى

حاجى ميرزايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميركى

ميركى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نمكى

نمكى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ويسى

ويسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزتى امينى

عزتى امينى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوانمردى

جوانمردى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روحانى پژمان

روحانى پژمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى سيده سبا

ابراهيمى سيده سبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آژير كيميا

آژير كيميا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نوفلى

نوفلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منصورى هانيس

منصورى هانيس

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي استان کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ايوبى اميرآباد

ايوبى اميرآباد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صنوبر طاهايى

صنوبر طاهايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمى زند

سليمى زند

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعدپناه

ساعدپناه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راسخى

راسخى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نيك نفس

نيك نفس

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نهاوندى

نهاوندى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساعدى صوفيان

ساعدى صوفيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گويلى كيلانه

گويلى كيلانه

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امانى اسرا

امانى اسرا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامى نرانى

بهرامى نرانى

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مباركى

مباركى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرباسچى

كرباسچى

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
نادرپور

نادرپور

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوبانى

خوبانى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نجفيان

نجفيان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صبار

صبار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پروين

پروين

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين پناهى

حسين پناهى

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملاميرزايى

ملاميرزايى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
نجفيان

نجفيان

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصراللهى

نصراللهى

فقه شافعي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهلا

شهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تاشان

تاشان

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوبرى

نوبرى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرنژاديانى

طاهرنژاديانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصراللهى

نصراللهى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرضى

فرضى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
نجفى

نجفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهنامى فر

بهنامى فر

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميمنت آبادى

ميمنت آبادى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زمين شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كمانگر

كمانگر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حقيقت پناه

حقيقت پناه

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي استان کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كابله سورى

كابله سورى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سوره بان

سوره بان

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حاجى ميرزائى

حاجى ميرزائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يكتاريان

يكتاريان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
نادرى

نادرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

امار|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرتضى پور

مرتضى پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

نقاشي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
ساعدى

ساعدى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حياسى احمدآباد

حياسى احمدآباد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عارفى

عارفى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/9/2023 12:32:36 AM
Menu