رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رفسنجان

اميرى سرورى

اميرى سرورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
شعبانى حميداباد شريف

شعبانى حميداباد شريف

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
شريفى نعمت اباد مريم

شريفى نعمت اباد مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
كرمى فتح آبادى احمد

كرمى فتح آبادى احمد

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
دادگر

دادگر

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صادقى ميمند

صادقى ميمند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رجب زاده عصار

رجب زاده عصار

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
منصورنيا

منصورنيا

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كرمى رباطى اميرررضا

كرمى رباطى اميرررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نژادقادرى سيدآريا

نژادقادرى سيدآريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طالبى پور محمدحسين

طالبى پور محمدحسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اميرى پور

اميرى پور

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرزائى مقدم

ميرزائى مقدم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدى واحد

محمدى واحد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميرزائى مقدم

ميرزائى مقدم

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بافتى ظهير ابادى

بافتى ظهير ابادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رودينى پاريزى

رودينى پاريزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جمالى رفسنجانى

جمالى رفسنجانى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آخوندى حومدينى

آخوندى حومدينى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسينى راد

حسينى راد

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمديان مقدم بهناز

محمديان مقدم بهناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آل سعدى يوسف اباد

آل سعدى يوسف اباد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميرزايى ملك اباد محمدمعين

ميرزايى ملك اباد محمدمعين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خاندانى گلناز

خاندانى گلناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بزاز

بزاز

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم سياسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دادور فيروزه

دادور فيروزه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حمزه اى نيا

حمزه اى نيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نظرى راويزى

نظرى راويزى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضازاده شهربابكى

رضازاده شهربابكى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
واحدى رحمت ابادى

واحدى رحمت ابادى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حيدرى پور فيض اباد

حيدرى پور فيض اباد

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كرمانيان زهرا

كرمانيان زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پاريزى منش

پاريزى منش

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كرمى راويز

كرمى راويز

علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بقائى بهراد

بقائى بهراد

مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرزائى سحر

ميرزائى سحر

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امراللهى پور شيرازى فاطمه

امراللهى پور شيرازى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيلى نسب لاهيجان فاطمه

اسماعيلى نسب لاهيجان فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زندى گوهرريزى

زندى گوهرريزى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقا محمدحسنى

آقا محمدحسنى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غنى پورپاريزى

غنى پورپاريزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قربانى كيا

قربانى كيا

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ترقى خواه عاطفه

ترقى خواه عاطفه

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شهاب الدينى پاريزى

شهاب الدينى پاريزى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضايى يوسف اباد

رضايى يوسف اباد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جوانشاه

جوانشاه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ملاحسينى كهنوجى

ملاحسينى كهنوجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسائى امين

موسائى امين

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاج محمدى

حاج محمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صدرحسينى الهه

صدرحسينى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجم الدينى

نجم الدينى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاتحى گلاب

فاتحى گلاب

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زاهدى نژاد

زاهدى نژاد

مترجمي زبان انگليسي / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
آخوندى على اباد

آخوندى على اباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معتمدى نژاد

معتمدى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمى رحمت اباد

كرمى رحمت اباد

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورباقرى سيدجلال

پورباقرى سيدجلال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توانائى

توانائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زمانى كوه پنجى

زمانى كوه پنجى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجم الدينى

نجم الدينى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسكرى مرضيه

عسكرى مرضيه

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
پورغلامعلى

پورغلامعلى

هنراسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
صادقيان

صادقيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى يزدى

رحيمى يزدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مزدائى

مزدائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرام آبادى نژاد يگانه

بهرام آبادى نژاد يگانه

حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قلى زاده

قلى زاده

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آژى

آژى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عسكرى حصنى

عسكرى حصنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنى كبوترخانى

حسنى كبوترخانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدرضايى

محمدرضايى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خالقى مقدم

خالقى مقدم

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صنعتى سارا

صنعتى سارا

حسابداري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نظرى نژاد محمد

نظرى نژاد محمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمديان نسب

احمديان نسب

علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خرم

خرم

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
نبوى زاده رفسنجانى

نبوى زاده رفسنجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدوى فر

مهدوى فر

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى پور محدثه

جعفرى پور محدثه

صنايع دستي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
هدايتى پور هانيه

هدايتى پور هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
انارى

انارى

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزايى خليل ابادى

ميرزايى خليل ابادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبر حسنى عليرضا

رنجبر حسنى عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاج شريفى تاج ابادى

حاج شريفى تاج ابادى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نكوئى دستجردى

نكوئى دستجردى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طباطبايى حصن

طباطبايى حصن

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مظهرى فر

مظهرى فر

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غفارى حومدينى

غفارى حومدينى

زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جوادى نيا

جوادى نيا

علوم اقتصادي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزايى ابراهيم ابادى

ميرزايى ابراهيم ابادى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فضل ابادى

فضل ابادى

اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرتضوى يزدى

مرتضوى يزدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لطفى نژاد

لطفى نژاد

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسنى كبوترخانى

حسنى كبوترخانى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صادقى مقدم

صادقى مقدم

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كرمى سرخان

كرمى سرخان

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عباسپور

عباسپور

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/8/2023 12:04:01 PM
Menu