رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رودبار

حامد پادياد

حامد پادياد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كيومرث بامرى چاه بيد

كيومرث بامرى چاه بيد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زينب طهماسبى شه بابا

زينب طهماسبى شه بابا

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سودابه سهرابى

سودابه سهرابى

زبان شناسي -دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حامد فرامرزى نمداد

حامد فرامرزى نمداد

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مژگان بهزادى پور

مژگان بهزادى پور

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يوسف فلاحى شاه آباد

يوسف فلاحى شاه آباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آزيتا جرگه

آزيتا جرگه

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا جرگه

زهرا جرگه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهتاب بازگير

مهتاب بازگير

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهره بامرى نژاد

طاهره بامرى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ريحانه راه روح

ريحانه راه روح

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدجواد راوند

محمدجواد راوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا حيدرزهى

مينا حيدرزهى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه فلاحى شاه اباد

فاطمه فلاحى شاه اباد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على اصغر بنى اسدى

على اصغر بنى اسدى

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رقيه حاجب

رقيه حاجب

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرنگيس سابقى نژاد

فرنگيس سابقى نژاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه طيارى ايلاغى

فاطمه طيارى ايلاغى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهنام حسن مظفرى

بهنام حسن مظفرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مريم رويدل

مريم رويدل

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منصور قنبرى

منصور قنبرى

تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حليمه زبردست

حليمه زبردست

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحيمه مولايى

رحيمه مولايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محسن سالارى

محسن سالارى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم خسروى

مريم خسروى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا نارويى

زهرا نارويى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خاطره فروتنى ميش پدرام

خاطره فروتنى ميش پدرام

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه جرجندى نژاد

فاطمه جرجندى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ام البنين رستمى

ام البنين رستمى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهران زمان خانى

مهران زمان خانى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهديه ناروئى

مهديه ناروئى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضوانه جشانپور

رضوانه جشانپور

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرنگيس پهلوانى پور

فرنگيس پهلوانى پور

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زينب طهماسبى شه بابا

زينب طهماسبى شه بابا

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرين بيلرى

شيرين بيلرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميد خادمى نيا

حميد خادمى نيا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محدثه احمدى نسب

محدثه احمدى نسب

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهناز فلاحى فرد

بهناز فلاحى فرد

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جاسم رهبرى

جاسم رهبرى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا بهرامى نيكخو

زهرا بهرامى نيكخو

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فائزه رئيسى سرحدى

فائزه رئيسى سرحدى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحيد بامرى

وحيد بامرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم ناروئى چاه حسن

مريم ناروئى چاه حسن

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ثريا دستوره

ثريا دستوره

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پروانه زبردست

پروانه زبردست

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
معراج دانشگر

معراج دانشگر

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
لاله پازسالمى

لاله پازسالمى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فردين فرامرزى نمداد

فردين فرامرزى نمداد

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محبوبه رستمى چاه شاهى

محبوبه رستمى چاه شاهى

تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خاطره ناروئى زيارت

خاطره ناروئى زيارت

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حامد شهريارى برجك

حامد شهريارى برجك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسم پورملايى

قاسم پورملايى

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زهرا پازسالمى

زهرا پازسالمى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرانگيس اسكندرى

فرانگيس اسكندرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
طاهره ميرزمانى

طاهره ميرزمانى

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
يدالله حيدرزاده

يدالله حيدرزاده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سحر خانه زر

سحر خانه زر

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منوچهر بونگى نژاد

منوچهر بونگى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عبدالحكيم ناروئى رودبارى

عبدالحكيم ناروئى رودبارى

تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهديه نجنو

مهديه نجنو

علوم قران وحديث -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسنيه ناروئى

حسنيه ناروئى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محمدصادق سنجرى

محمدصادق سنجرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
افسانه بامرى

افسانه بامرى

زبان وادبيات فارسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:08:58 PM
Menu