زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر زرند

حديثه دباغى زرندى

حديثه دباغى زرندى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

8سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
مرضيه منصوريده شعيبى

مرضيه منصوريده شعيبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
فاطمه يزدان پناه احمد ابادى

فاطمه يزدان پناه احمد ابادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
فاطمه  پور مرتضى

فاطمه پور مرتضى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ريحانه رشيدى

ريحانه رشيدى

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
نرجس اسلامى شعبجره

نرجس اسلامى شعبجره

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
الهه احمدى اسمعيل ابادى

الهه احمدى اسمعيل ابادى

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فاطمه رحمانى

فاطمه رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضا سلطانى

رضا سلطانى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
احسان منصورى

احسان منصورى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
زهرا برهانى زرندى

زهرا برهانى زرندى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
معصومه متصدى زاده

معصومه متصدى زاده

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسماء نبوى زاده شعجره

اسماء نبوى زاده شعجره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمد جعفر زاده

محمد جعفر زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهلا جعفرى

مهلا جعفرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه اسدى جرجافكى

فاطمه اسدى جرجافكى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
فاطمه عرب پور داهوئى

فاطمه عرب پور داهوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسيه رفيعى

اسيه رفيعى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مهدى ايزدى

مهدى ايزدى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا السادات اميرى

زهرا السادات اميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضا ميرزائى گيسكى

رضا ميرزائى گيسكى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
الناز ابراهيمى زرندى

الناز ابراهيمى زرندى

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محدثه شجاع

محدثه شجاع

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فاطمه حسن زاده

فاطمه حسن زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه زمانى بابگهرى

فاطمه زمانى بابگهرى

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
بهاره زمانى بابگهرى

بهاره زمانى بابگهرى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احسان محمد ميرزائى

احسان محمد ميرزائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمد مهدى ملايى

محمد مهدى ملايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شيوا افشار

شيوا افشار

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمد حسين غلام على زاده

محمد حسين غلام على زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه ايزدى

فاطمه ايزدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد على عسكرزاده

محمد على عسكرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مينا ميرزائى

مينا ميرزائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شكيبا ايزدى

شكيبا ايزدى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه زمانيان

فاطمه زمانيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمد نورالدينى

احمد نورالدينى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فائزه مهدى زاده

فائزه مهدى زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا يزدانى

زهرا يزدانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عادله كارگر

عادله كارگر

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نسيم مصطفوى

نسيم مصطفوى

نقاشي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
مريم ثمره على محمدى

مريم ثمره على محمدى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فاطمه السادات مختارى

فاطمه السادات مختارى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد امين اسلامى

محمد امين اسلامى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا عرب پور

زهرا عرب پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهره هاشمى

زهره هاشمى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عباس رحمانى

عباس رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه مصطفوى

فاطمه مصطفوى

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مرتضى زمانى بابگهرى

مرتضى زمانى بابگهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد مهدى ضياالدينى

محمد مهدى ضياالدينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد منصور ضياالدينى

محمد منصور ضياالدينى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حانيه سلطانى

حانيه سلطانى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجاد احمدى پور

سجاد احمدى پور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد مهدى مومنى

محمد مهدى مومنى

اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زهرا ضياالدينى

زهرا ضياالدينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فاطمه جماليزاده

فاطمه جماليزاده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فائزه غلامى

فائزه غلامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه درگاهى

فاطمه درگاهى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مينا اصفهانى زاده

مينا اصفهانى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد حسين ضياالدينى

محمد حسين ضياالدينى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نسرين اميرى مقدم

نسرين اميرى مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه متصدى

فاطمه متصدى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه السادات حسينى

فاطمه السادات حسينى

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ريحانه اكبرزاده

ريحانه اكبرزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امير محمد مختارى

امير محمد مختارى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زهرا جماليزاده بهاابادى

زهرا جماليزاده بهاابادى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ريحانه متصدى

ريحانه متصدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميلاد پور مرادى

ميلاد پور مرادى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدى ذوالحسنى

مهدى ذوالحسنى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كوثر مهدى زاده

كوثر مهدى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امير حسين محمدى

امير حسين محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سجاد افشار

سجاد افشار

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محدثه عربندوى

محدثه عربندوى

مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاطمه ايرانمنش

فاطمه ايرانمنش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على منصورى

على منصورى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زينب محمودى

زينب محمودى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمد رضا سلطانى

محمد رضا سلطانى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه يونسى

فاطمه يونسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد حسن طاهر يزاده

محمد حسن طاهر يزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه عرب نصرت ابادى

فاطمه عرب نصرت ابادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم شعبانى

مريم شعبانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اعظم سلطانى

اعظم سلطانى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تابنده جماليزاده

تابنده جماليزاده

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
مهدى سلطانى نسب

مهدى سلطانى نسب

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهديه عرب پور

مهديه عرب پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على عربپور

على عربپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد حسين جعفرى

محمد حسين جعفرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه ملكى

فاطمه ملكى

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد رضا كمسارى

محمد رضا كمسارى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه برهانى

فاطمه برهانى

هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
محبوبه مهنام

محبوبه مهنام

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محسن حسن زاده

محسن حسن زاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرشته السادات همتى

فرشته السادات همتى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حميد عليزاده

حميد عليزاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرجان برزگرزاده

مرجان برزگرزاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سمانه رحمانى

سمانه رحمانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد امين اسلامى

محمد امين اسلامى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى نظيرى

مهدى نظيرى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على ملانسب

على ملانسب

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيد محمد معين تهامى

سيد محمد معين تهامى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد رضا زمانى

محمد رضا زمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد جواد محمدى

محمد جواد محمدى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه دستغيب

فاطمه دستغيب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميلاد ايرانمنش

ميلاد ايرانمنش

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مصطفى محمود زاده

مصطفى محمود زاده

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى عباسى

مهدى عباسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حديث دهخدادى

حديث دهخدادى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه ايرانمنش

فاطمه ايرانمنش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على عليزاده

على عليزاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعود عليزاده

مسعود عليزاده

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نسرين ايزدى

نسرين ايزدى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا خيرانديش

رضا خيرانديش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على حبيب زاده

على حبيب زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دينا رحمانى

دينا رحمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد حسين صيفورى

محمد حسين صيفورى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد على زمانى

محمد على زمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه عربپور

فاطمه عربپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه مصلحى

فاطمه مصلحى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرضيه السادات تهامى پور

مرضيه السادات تهامى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرضيه عسكر عباسى

مرضيه عسكر عباسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على ايرانمنش

على ايرانمنش

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه مير عليزاده

فاطمه مير عليزاده

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباس ابراهيمى

عباس ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد حسين سلطانى

محمد حسين سلطانى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجمه نور محمدى

نجمه نور محمدى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا عربندوى

سارا عربندوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
اميررضا رحمانى

اميررضا رحمانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه برهانى

فاطمه برهانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جواد على نژاد

جواد على نژاد

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معظمه تهامى پور

معظمه تهامى پور

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى ضياالدينى

مهدى ضياالدينى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجمه رحمانى

نجمه رحمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد على ايزدى

محمد على ايزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميعاد تركزاده

ميعاد تركزاده

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه اسلامى

فاطمه اسلامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد رضا درگاهى

محمد رضا درگاهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه حسينى

فاطمه حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امير محمد عليزاده

امير محمد عليزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على رضا متصدى زاده

على رضا متصدى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ناهيد نبوى زاده

ناهيد نبوى زاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مينا ابراهيمى

مينا ابراهيمى

اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرتضى ايزدى

مرتضى ايزدى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روح الله كربلايى

روح الله كربلايى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فائزه السادات نبوى زاده

فائزه السادات نبوى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيل حسينى

اسماعيل حسينى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمد جواد عباس زاده

محمد جواد عباس زاده

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيد مهدى نبوى زاده

سيد مهدى نبوى زاده

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى على بيگى

مهدى على بيگى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عليرضا اسلامى نژاد

عليرضا اسلامى نژاد

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهران مهدوى فر

مهران مهدوى فر

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه مسعود پور

فاطمه مسعود پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فريبا رضائى بلان

فريبا رضائى بلان

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زينب اسلامى

زينب اسلامى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محدثه رهدار

محدثه رهدار

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم رضازاده

مريم رضازاده

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهديه افضلى

مهديه افضلى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نگين برهانى

نگين برهانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هانيه حسين زاده

هانيه حسين زاده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وحيد رضا عربپور

وحيد رضا عربپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه اسلامى

فاطمه اسلامى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
معين عليزاده

معين عليزاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميلاد رضا زاده

ميلاد رضا زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه تيرزه

فاطمه تيرزه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ام البنين اسدى

ام البنين اسدى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 1:34:33 PM
Menu