رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رفسنجان

فائزه عسكريان مرجى

فائزه عسكريان مرجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
مهديه ياقوتى خراسانى

مهديه ياقوتى خراسانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

9سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
مهديه آخوندى صالح آباد

مهديه آخوندى صالح آباد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نرگس خدادادپوردردر

نرگس خدادادپوردردر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
محدثه عبدى

محدثه عبدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
مرضيه شريفيان

مرضيه شريفيان

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

7سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
فاطمه رياحى

فاطمه رياحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مژگان شفيعى پاقلعه

مژگان شفيعى پاقلعه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
سمانه شريفيان بهرمان

سمانه شريفيان بهرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شميم شهاب

شميم شهاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پگاه اعلم صميمى

پگاه اعلم صميمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طيب مختارى سرخانى

طيب مختارى سرخانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
طاهر مختارى سرخانى

طاهر مختارى سرخانى

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
كاميار افشين

كاميار افشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هاجر شريفيان بهرمان

هاجر شريفيان بهرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صديقه صدر

صديقه صدر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عليرضا باقريان بهرمان

عليرضا باقريان بهرمان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
ويدا شيبانى

ويدا شيبانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سانيا رياحى

سانيا رياحى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ناديا نظرى نژاد علم آبادى

ناديا نظرى نژاد علم آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نيلوفر حيدرى صالح اباد

نيلوفر حيدرى صالح اباد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرزانه تيغ خورشيد

فرزانه تيغ خورشيد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسين محمدى

حسين محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كيميا السادات موسوى

كيميا السادات موسوى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عليرضا واعظى

عليرضا واعظى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدسعيد صابرى

محمدسعيد صابرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمد هادوى زاده

محمد هادوى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فائزه فتاحيان پيش استا

فائزه فتاحيان پيش استا

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

6سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرحسين انجم شعاع

اميرحسين انجم شعاع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يلدا السادات حسينى رفسنجانى

يلدا السادات حسينى رفسنجانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباس ابراهيمى مرج

عباس ابراهيمى مرج

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهاره سلطانى اسمعيلى

بهاره سلطانى اسمعيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهريار سلطانى اسماعيلى

شهريار سلطانى اسماعيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه پاريزى نژاد

فاطمه پاريزى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سعيده جمالى مقدم

سعيده جمالى مقدم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه ايمانى زاده شريف پور

فاطمه ايمانى زاده شريف پور

معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمد دهقان

محمد دهقان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فاطمه نوروزى كريم آباد

فاطمه نوروزى كريم آباد

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهه بهشتى پور

الهه بهشتى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرضيه پورفتاحى

مرضيه پورفتاحى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سارا ابوالحسنى

سارا ابوالحسنى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
زينب برزگر پور

زينب برزگر پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امين رمضانى سربندى

امين رمضانى سربندى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افسانه اميرى پور

افسانه اميرى پور

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرضيه عليرمضانى

مرضيه عليرمضانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حامد رجبى مومن آباد

حامد رجبى مومن آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجاد نوروزى نژاد

سجاد نوروزى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پرديس ميرزايى نسب

پرديس ميرزايى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرحسين افروشه

اميرحسين افروشه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهرا جعفرى قاسم اباد

زهرا جعفرى قاسم اباد

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضا غلامحسينى نسب

رضا غلامحسينى نسب

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سجاد شريف پاقلعه

سجاد شريف پاقلعه

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدامين غفارى سيريزى

محمدامين غفارى سيريزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدجواد كرمى راويز

محمدجواد كرمى راويز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدرضا كارگر

محمدرضا كارگر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زهرا ميرزائى ابراهيم ابادى

زهرا ميرزائى ابراهيم ابادى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه خدادادى دردرى نژاد

فاطمه خدادادى دردرى نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه صالحى رضا ابادى

فاطمه صالحى رضا ابادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مژگان مقيمى

مژگان مقيمى

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سجاد غلام نژاد

سجاد غلام نژاد

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
افسانه ملااحمدى

افسانه ملااحمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه عليزاده عصارى

فاطمه عليزاده عصارى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عاطفه عرب بازمانده

عاطفه عرب بازمانده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه خراسانيان

فاطمه خراسانيان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه ملااحمدى

فاطمه ملااحمدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدمهدى شريفى نژاد

محمدمهدى شريفى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهاره شريفيان پاقلعه

بهاره شريفيان پاقلعه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا حسينى قوام

زهرا حسينى قوام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيلوفر زبردست

نيلوفر زبردست

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدحسين آذين

محمدحسين آذين

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ام البنين اكبرى

ام البنين اكبرى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهره مقيمى

زهره مقيمى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
على سرداريان قاسم ابادى

على سرداريان قاسم ابادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پرستو رادمهر

پرستو رادمهر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هانيه زمانى

هانيه زمانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرمحمد محمديان نژاد

اميرمحمد محمديان نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مسعود حسين زاده قاسم اباد

مسعود حسين زاده قاسم اباد

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه باقريان

فاطمه باقريان

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرزانه نعمتى ملك ابادى

فرزانه نعمتى ملك ابادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهام اكبرى ابراهيم اباد

الهام اكبرى ابراهيم اباد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فائزه اميرحسينى

فائزه اميرحسينى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضا شاه ميرزاخانى

رضا شاه ميرزاخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محدثه ايزدپناه

محدثه ايزدپناه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شيما سعيدى خليلى

شيما سعيدى خليلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا محمدرفيع

زهرا محمدرفيع

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الهه حسنى رستم ابادى

الهه حسنى رستم ابادى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيد محمدى نسب

سعيد محمدى نسب

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى

فاطمه كاظمى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه پهلوان على عسكرى

فاطمه پهلوان على عسكرى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميرمحمد زيدآبادى

اميرمحمد زيدآبادى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه جمالى پاقلعه

فاطمه جمالى پاقلعه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه كاشفى نژاد

فاطمه كاشفى نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حجت حسين پور رحمت ابادى

حجت حسين پور رحمت ابادى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرضيه پورعلى

مرضيه پورعلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ستاره پورغلامعلى

ستاره پورغلامعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فريبا فيروزى پاريزى

فريبا فيروزى پاريزى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهره السادات حسينى سيريزى

زهره السادات حسينى سيريزى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضوان باقرى كفاش رفسنجانى

رضوان باقرى كفاش رفسنجانى

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الهام ذوالفقارى

الهام ذوالفقارى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
على موحدى راد

على موحدى راد

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدامير اسماعيلى منش

محمدامير اسماعيلى منش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حامد همتى

حامد همتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همتا اكبرى

همتا اكبرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاطفه رضايى نسب

عاطفه رضايى نسب

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه صالحى ملك اباد

فاطمه صالحى ملك اباد

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سحر ابراهيمى

سحر ابراهيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على كلانترى پور

على كلانترى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسان آزادى نژاد

احسان آزادى نژاد

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيوا شرفى

شيوا شرفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه زين الدينى پور

فاطمه زين الدينى پور

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه بلوچى مرج

فائزه بلوچى مرج

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدرضا بابائى پور شهراباد

محمدرضا بابائى پور شهراباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على دژكام

على دژكام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرمحمد حيدرى دفعه

اميرمحمد حيدرى دفعه

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجمه ميرزائى خليل ابادى

نجمه ميرزائى خليل ابادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيده جوادى اودرجى

سعيده جوادى اودرجى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد كرمى نيا

محمد كرمى نيا

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهرزاد مهدوى لاهيجانى

شهرزاد مهدوى لاهيجانى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
ريحانه شمسى

ريحانه شمسى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدعلى حسينى پور اسماعيل اباد

سيدعلى حسينى پور اسماعيل اباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميلاد شفيعى

ميلاد شفيعى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه كمسفيدى

فاطمه كمسفيدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا كرمى پور

زهرا كرمى پور

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريده موسوى جعفراباد

فريده موسوى جعفراباد

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هما احمدى راد

هما احمدى راد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معظمه رمضانى

معظمه رمضانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهام واعظى مقدم

الهام واعظى مقدم

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوالفضل احمدپور مباركه

ابوالفضل احمدپور مباركه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على غفارى

على غفارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على اميرى همت ابادى

على اميرى همت ابادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميترا حسينى راويز

ميترا حسينى راويز

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فائزه جوادى مقدم

فائزه جوادى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الناز حيدرلشكرى

الناز حيدرلشكرى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كيوان فارسى مهاجر

كيوان فارسى مهاجر

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد پورجعفرى قاسم ابادى

محمد پورجعفرى قاسم ابادى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كورش عادل پور

كورش عادل پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيده گلناز هجرى

سيده گلناز هجرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حديث بقائى

حديث بقائى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوان محمدزاده

رضوان محمدزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه قطب الدينى

فاطمه قطب الدينى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پريسا فاتحى چنار

پريسا فاتحى چنار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حامد شهنازى

حامد شهنازى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نگين كريمى دارابى

نگين كريمى دارابى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زينب محمدحسينى زاده

زينب محمدحسينى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهام چاهخوئى نژاد رفسنجان

الهام چاهخوئى نژاد رفسنجان

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرداد معصومى استانى

مهرداد معصومى استانى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضا اسماعيلى حميد ابادى

رضا اسماعيلى حميد ابادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على پورغلامعلى

على پورغلامعلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه باقرى

فاطمه باقرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرضيه رنجبرتوكلى

مرضيه رنجبرتوكلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حجت حاج عبداللهى

حجت حاج عبداللهى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جواد نيكوئى دستجردى

جواد نيكوئى دستجردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه السادات حسينى پور

فاطمه السادات حسينى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاوه كلانترى

كاوه كلانترى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مه جبين شريفى

مه جبين شريفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فائزه حسينى

فائزه حسينى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيام مسعودى

پيام مسعودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدحسين محمدى كيا

محمدحسين محمدى كيا

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محيا جمالى زاده

محيا جمالى زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرحسين زمانى

اميرحسين زمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدف فارسى مهاجر

صدف فارسى مهاجر

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدحسين زين الدينى

محمدحسين زين الدينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سهيلا عبدلى

سهيلا عبدلى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه زارع نظرى بياض

فاطمه زارع نظرى بياض

هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
زهره صادقى قوام آبادى

زهره صادقى قوام آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه امينيان شاهرخ ابادى

فاطمه امينيان شاهرخ ابادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدامين چاهخوى حسنى

محمدامين چاهخوى حسنى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا بخشى

زهرا بخشى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فاطمه محمودى ميمند

فاطمه محمودى ميمند

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيد مصطفى حسينى نعمت اباد

سيد مصطفى حسينى نعمت اباد

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عرفان سرمدى

عرفان سرمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا على سنجى نسب

زهرا على سنجى نسب

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
الهه غياثى طرزى

الهه غياثى طرزى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهروز باژوند

بهروز باژوند

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدحسين آشنا

محمدحسين آشنا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرضيه هنرمند

مرضيه هنرمند

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احد نيك فرجام

احد نيك فرجام

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه مرتضائى

فاطمه مرتضائى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سارا ايرانى فتح اباد

سارا ايرانى فتح اباد

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه هاشمى

فاطمه هاشمى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه شمسى زاده راويز

فاطمه شمسى زاده راويز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حديث پهلوان نژاد

حديث پهلوان نژاد

مترجمي زبان انگليسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
محدثه السادات حسينى مصطفوى

محدثه السادات حسينى مصطفوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مريم محى الدينى

مريم محى الدينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميررضا دهشيرى پاريزى

اميررضا دهشيرى پاريزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرزاد فاتحى چنار

فرزاد فاتحى چنار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حوريا رهنما

حوريا رهنما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هانيه شاهسون

هانيه شاهسون

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فائزه سلطانيان

فائزه سلطانيان

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضا ملااكبرى كمال اباد

رضا ملااكبرى كمال اباد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ليلا زند

ليلا زند

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهدى احمدى كبوترخانى

مهدى احمدى كبوترخانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جهانگير شكراللهى

جهانگير شكراللهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آزاده بمانى گلنا ابادى

آزاده بمانى گلنا ابادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عاطفه شريعتى پور

عاطفه شريعتى پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدسالار عرب

محمدسالار عرب

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسين جعفرى

حسين جعفرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مصطفى خدائى رنجبر

مصطفى خدائى رنجبر

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محدثه خراسانى

محدثه خراسانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ايمان على عسكرى

ايمان على عسكرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سبحان ناطقى

سبحان ناطقى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 12:16:41 AM
Menu