فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فيض آبادتربت حيدريه

زارعى زهره

زارعى زهره

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اشورى

اشورى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

5سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
مرادى جنت آبادى جواد

مرادى جنت آبادى جواد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسماعيل نيا زينب

اسماعيل نيا زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صادقى رسول

صادقى رسول

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نيك بين

نيك بين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پرستار فيض آبادى سحر

پرستار فيض آبادى سحر

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سربلند

سربلند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سالارى دوغ آبادى حميد

سالارى دوغ آبادى حميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حياتى فاطمه

حياتى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
على پور اول

على پور اول

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باشى عبدل ابادى

باشى عبدل ابادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كيان نيا

كيان نيا

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسوى محدثه سادات

موسوى محدثه سادات

حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عصار حميد

عصار حميد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسحاق خانى

اسحاق خانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چوبدار فائزه

چوبدار فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فهيم على

فهيم على

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايلخانى مهنه

ايلخانى مهنه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تخمكار فاطمه

تخمكار فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سر بلند

سر بلند

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرى مقدم فرشته

جعفرى مقدم فرشته

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كارگذارى

كارگذارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاجل تربقان

عاجل تربقان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حداديان زهرا

حداديان زهرا

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
سعيدى

سعيدى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رزمى فيض آبادى سمانه

رزمى فيض آبادى سمانه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليفه عبدل آبادى

خليفه عبدل آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عليزاده مياندهى

عليزاده مياندهى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 9:12:03 AM
Menu