باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر باخرز

عرب

عرب

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
گردى خديجه

گردى خديجه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عطايى كرديانى

عطايى كرديانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليمردانى

عليمردانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزهى محمد

ميرزهى محمد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى جابر

اسدى جابر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بذر افشان زينب

بذر افشان زينب

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نامدار قلعه نوى

نامدار قلعه نوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 2:24:57 AM
Menu