خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خنج

دانيالي ناصر

دانيالي ناصر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
رضائى

رضائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قدرتي سهيل

قدرتي سهيل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
طلوعى

طلوعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انفرادى

انفرادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامي نويد

غلامي نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لطفي پور فردوس

لطفي پور فردوس

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اتباعى

اتباعى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زاهديان

زاهديان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اتباعى

اتباعى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افتخار

افتخار

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هوشمند مهسا

هوشمند مهسا

عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
قادرپور

قادرپور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اتباعي عبدالعزيز

اتباعي عبدالعزيز

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصاري علي

انصاري علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرسوده

فرسوده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودي محمد

محمودي محمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
غفارى

غفارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقر پور

باقر پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نظامى

نظامى

زبان وادبيات فارسي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غلامي زهرا

غلامي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهى

بهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شكارى

شكارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شكيبا

شكيبا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آب افكن

آب افكن

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
واحدى اصل

واحدى اصل

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 9:52:21 AM
Menu