ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماه شهر


نصیری شاهد

نصیری شاهد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
عزتی گیوی مبینا

عزتی گیوی مبینا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
نوزری رضا

نوزری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عباسی رمضانی محمد

عباسی رمضانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مطیری نژاد فواد

مطیری نژاد فواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
امیدیان کیان

امیدیان کیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
غریبی نیا زهرا

غریبی نیا زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهابی زاده آیدا

شهابی زاده آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ارغنده فرناز

ارغنده فرناز

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بیداردل سامان

بیداردل سامان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رادپور رامتین

رادپور رامتین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قنواتی سارا

قنواتی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بحرانی ریحانه

بحرانی ریحانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
طیبی مریم

طیبی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کردونی رقیه

کردونی رقیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دهیس پور علی

دهیس پور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ویسی ستاره

ویسی ستاره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عادلی نژاد عباس

عادلی نژاد عباس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فتوحی پدرام

فتوحی پدرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
متی پور امین

متی پور امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حیاتی آیلین

حیاتی آیلین

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظارات عباس

نظارات عباس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نواصر الیاس

نواصر الیاس

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شعبانی مارال

شعبانی مارال

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
راشدی ماهان

راشدی ماهان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی سیدامیرحسین

موسوی سیدامیرحسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرجی مهرشاد

فرجی مهرشاد

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قمری محمد

قمری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شکاری علی

شکاری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بن رشید زهرا

بن رشید زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خیطان مهدی

خیطان مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفری بهراد

جعفری بهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنواتی فاطمه

قنواتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رامیار ناهید

رامیار ناهید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصیری نژاد عسل

نصیری نژاد عسل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:26:00 AM
Menu