تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تويسركان

سوری زهرا

سوری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
مومیوند زهرا

مومیوند زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت تويسرکان

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
ستاری فر علی

ستاری فر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سیاوشی حمیدرضا

سیاوشی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عبدالباقی زهرا

عبدالباقی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اخترکاوان هستی

اخترکاوان هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
موسوی محمدجواد

موسوی محمدجواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خادمی محمد

خادمی محمد

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ترکاشوند ابوالفضل

ترکاشوند ابوالفضل

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي همدان - محل خدمت تويسرکان

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اسماعیل بیگی محمدمهدی

اسماعیل بیگی محمدمهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن پور رضا

حسن پور رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زرین قلم زهرا

زرین قلم زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کرمی سوزان

کرمی سوزان

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مالمیر محمدجواد

مالمیر محمدجواد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت تويسرکان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فضلعلی فاطمه

فضلعلی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فوزی محمدمهدی

فوزی محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صالحی علیرضا

صالحی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بیانی معصومه

بیانی معصومه

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رئوفی تینا

رئوفی تینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خدادادی زهرا

خدادادی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل تحصيل خوي-محل خدمت تويسرکان

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شمس الهی فاطمه

شمس الهی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گمار حسن

گمار حسن

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نانکلی نرگس

نانکلی نرگس

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حقیقت زهرا

حقیقت زهرا

اديان وعرفان|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صالحیان محمدمهدی

صالحیان محمدمهدی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي همدان - محل خدمت بهار

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدوند معصومه

احمدوند معصومه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت قلقل رود

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گماری جواد

گماری جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قلقل رود(فرسفج)

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدالمالکی امیر

عبدالمالکی امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بیات دانیال

بیات دانیال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:20:50 AM