نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در خراسان شمالی

آشخانه

05832920866-05832923217-05832923367-09156426005

آشخانه خيابان شهيد مطهري كوچه شهيد قلي زاده پلاك 53

اسفراين

05837232974-05837237749-05837220292-09153692781

خيابان فرومندي نبش فرومندي3 كانون فرهنگي آموزش

بجنورد 1

32244427-09150944882-09051685376

بین چهارراه دانش آموز و شهید فهمیده ،نبش مدرس 46

بجنورد 2

05832250133-05832255228-05832412326

بجنوردخيابان استقلال كوچه استقلال12دبيرستان علوم

جاجرم

05832277491-09902357197-09159834086-05832277687

جاجرم خيابان مصطفي خميني روبه رو مصطفي خميني 4

شيروان

05836224914-05836234100-05836221155-05836234100

شيروان - خيابان جنت - بين ورزش و رزاز - كانون فرهنگي آموزش قلم چي

6/5/2023 7:22:58 PM
Menu