نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در زنجان

ابهر

02435224290-02435226306-02435271932

ابهر خيابان وليعصر كوچه امامي آموزشگاه طلوع پلاك 16

خدابنده

02424220888-02424210777

ميدان سهروردي-خيابان محيط زيست صياد شيرازي - ساختمان بهزادپور كانون فرهنگي آموزش

خرمدره

02435523409

خرمدره - خيابان شهيد كاظمي كوچه دهم آموزشگاه قلم چي

زنجان

02433329226-02433363722

تدبیر دختران : خیابان سعدی وسط کوچه مستشیری نبش کوچه انصاری 02433329226 تدبیر پسران : خیابان سعدی کوچه طهماسبی پشت بانک پاسارگاد 02433363722

5/30/2023 11:28:04 AM
Menu