سنندج

نمایندگی های کانون در شهر سنندج

  نمایندگی های آزمون شهر سنندج

 • سنندج
  سنندج خيابان شهيد تعريف روبروي تامين اجتماعي
  تلفن :
  08733244362-08733288120-08733235129-08733234273

   نمایندگی های کتاب شهر سنندج

 • نمايندگي سنندج_آقاي حسن رستار
  خيابان شهيد تعريف- جنب کلينيک تخصصي تامين اجتماعي- آموزشگاه دبيران -
  تلفن :
  87-33291651
6/9/2023 6:14:28 PM
Menu