سيرجان

نمایندگی های کانون در شهر سيرجان

  نمایندگی های آزمون شهر سيرجان

 • سيرجان
  سيرجان- بلوار دکتر صادقی بعد از چهار راه دانشگاه آزاد سابق بریدگی اول سمت راست
  تلفن :
  03442242966-03442242955-03442242268

   نمایندگی های کتاب شهر سيرجان

 • نمايندگي سيرجان
  خيابان طالقاني نرسيده به چهارراه جانبازان کانون فرهنگي آموزش - مدير نمايندگي : فاطمه ايلپور
  تلفن :
  0345-3235935
6/6/2023 2:02:00 PM
Menu