پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟

در این قسمت براساس آمار قبولی‌ها کانون در کنکور ریاضی 96 ،پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی را مشاهده می‌کنید.

پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟

 

در این قسمت براساس آمار قبولی ها کانون در کنکور ریاضی  96  ،پرطرفدارترین رشته های  دانشگاهی را مشاهده می کنید.

برای مشاهده مطلب با کیفیت فایل ضمیمه را دانلود کنید.