اعلام کلید اولیه کنکور 93 توسط سازمان سنجش

کلید اولیه کنکور 93 توسط سازمان سنجش اعلام شد...

اعلام کلید اولیه کنکور 93 توسط سازمان سنجش

 

کلید اولیه کنکور 93 در گروه های مختلف توسط سازمان سنجش اعلام شد. این کلید مربوط به دفترچه C می باشد. 

در بخش ویژه کنکور 93 سایت کانون ، کلید اولیه سازمان سنجش را در کنار کلید پیشنهادی دبیران در درس های مختلف قرار داده ایم. 

 

مراجعه به بخش کنکور 93 و مشاهده ی کلید سازمان سنجش در درس های مختلف  

منبع :

5/29/2023 3:01:46 PM
Menu