رشته مدیریت و بازرگانی دریایی ازنگاه فاطمه غلامی کارشناس ارشد

هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگان‌های دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه‌ریزی کلان و دیگر شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی ک...

رشته مدیریت و بازرگانی دریایی ازنگاه فاطمه غلامی کارشناس ارشد

مديريت و بازرگاني دريايي

 

هدف اين رشته تربيت کارشناس بازرگاني دريايي براي خدمت در ارگان‌هاي دريايي، حمل و نقلي، تجارت خارجي و برنامه‌ريزي کلان  و ديگر شرکت‌ها و مؤسسات خصوصي و دولتي مرتبط با امور مديريت بازرگاني دريايي کشور است. اين رشته داراي سه گرايش مناطق ويژه، گمرکي و بندر و کشتيراني مي‌باشد که هر گرايش تنها 18 واحد اختصاصي دارد. گفتني است که اين رشته از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايش رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.گرايش مناطق ويژه دانشجويان اين گرايش با اصول و انواع مناطق ويژه تجاري و صنعتي مرزي و دريايي از نقطه نظر اهداف، توليد، اشتغال، مالکيت، منافع، سرمايه‌گذاري خارجي، عملکرد و ساختار اين‌گونه مناطق آشنا مي‌شوند و علل پيشرفت اقتصادي کشورهاي صنعتي پيشرفت و در حال توسعه را مطالعه مي‌کنند تا بتوانند راه‌هاي پيشبرد و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري را در مناطق ويژه فراگيرند.

 

درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل

دروس مشترک در گرايش‌هاي مختلف مديريت و بازرگاني دريايي:

روانشناسي‌کار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کلان، اصول حسابداري، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت، کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت، روش تحقيق در مديريت، مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن، مباني سازمان و مديريت، مديريت رفتار سازماني، پژوهش در عمليات، حسابداري صنعتي، مديريت توليد، حقوق بازرگاني، پول و ارز و بانکداري، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي و مديريت بازار، مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، حسابرسي، زبان تخصصي، بازرگاني بين‌المللي، اصول ترابري، مديريت استراتژيک، سياستگذاري حمل و نقل و بازرگاني، اصول حقوق و بيمه دريايي، اقتصاد ترابري، مديريت بين‌المللي کالا، کنوانسيون‌هاي بين‌المللي حمل و نقل، گمرکي و بازرگاني،‌ مديريت پشتيباني و توزيع.

 

دروس تخصّصي گرايش مناطق ويژه

پروژه تحقيقاتي، اصول، انواع و نمونه‌هاي مناطق ويژه،‌ توليدي و تجاري، نمونه‌هاي مناطق و بنادر ويژه و مراکز بار، اصول و مباني خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاري و توسعه منطقه‌اي. گرايش گمرکيدانشجويان گرايش گمرکي با قوانين و مقررات گمرکي، مقررات عمومي صادرات و واردات و انواع کالاها و محصولات وارداتي يا صادراتي آشنا مي‌شوند تا بتوانند امور گمرکي را هرچه دقيق‌تر، سهل‌تر و بهتر انجام دهند.

 

دروس تخصّصي گرايش گمرکي

پروژه تحقيقاتي، بهره وري سازماني،‌ مديريت پايانه‌ها، قوانين و مقررات گمرکي، مقررات عمومي صادرات و واردات، شيمي(کاني‌ها و فلزات)، شناخت الياف و مصنوعات آن، کانتينر و وسايل بار. گرايش بندر و کشتيراني در اين گرايش اصول و وسايل حرکت و نگهداري کشتي، اهميت وسايل کمک ناوبري بندري در هدايت ايمن کشتي‌ها، انواع وسايل نگهداري و حمل بار در بنادر و پايانه‌هاي زميني و دريايي، انواع قراردادهاي حمل کالا و خصوصيات حمل و نقل دريايي آموزش داده مي‌شود تا فارغ‌التحصيلان اين رشته عمليات حمل و نقل کالا را در بنادر به طور مؤثر و مفيد برعهده بگيرند.

 

دروس تخصّصي گرايش بندر و کشتيراني

اصول ناوبري، اصول مهندسي دريايي، پروژه تحقيقاتي، بهره‌وري سازماني، کانتينر و وسايل حمل‌ بار، مديريت و تدارکات بندري، مديريت و تدارکات کشتيراني،‌ مديريت فرماندهي کشتي.

 

بازنويسي: فاطمه غلامي – کارشناسي ارشد مديريت بوعلي سينا - مسئول دفترچه‌ي آزمون‌هاي چهارم و پنجم عادي گروه دبستان