فاطمه قدرتی-برای نتیجه بهتر آزمون‌های نوروز آزمون جامع میدادم

من فاطمه قدرتی هستم رتبه 28 منطقه 2 کنکور ریاضی 1400 دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

فاطمه قدرتی-برای نتیجه بهتر آزمون‌های نوروز آزمون جامع میدادم

با سلام

من فاطمه قدرتی هستم رتبه 28 منطقه 2 کنکور ریاضی 1400 دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)


در ایام نوروز، دو آزمون برگزار می شود که یکی از آن ها جمع بندی دروس پایه (دهم و یازدهم)  و دیگری جمع بندی نیم سال اول دوازدهم است. برای کسب نتیجه بهتر در این دو آزمون از کتاب های جمع بندی کانون در نوروز که چندین آزمون را شامل می شد پاسخ می دادم و به جای اینکه از هر درس جداگانه تست کار کنم، آزمون جامع از همه دروس می دادم تا یک آماده سازی از آزمون های کانون و همچنین آزمون کنکور انجام داده باشم و همچنین از کتاب های سه سطحی استفاده می کردم.  با توجه به اینکه کانون، چندین مرتبه دروس پایه را در آزمون ها مرور کرده بود، در هر مرتبه مباحثی که در آن ها مشکل داشتم را به خاطر می سپردم و تا آزمون بعدی روی آن ها کار می کردم تا در آن ها تسلط پیدا کنم. هم بر روی مباحثی که در آن ها مشکل داشتم کار می کردم و هم تست های جمع بندی کار می کردم تا بتوانم سوالات ترکیبی نیز را پاسخ دهم. (همچنین سوالات ترکیبی دو پایه را نیز کار می کردم.) همچنین چون در دی ماه، آزمون جمع بندی نیم سال اول دوازدهم برگزار شده بود، در دو هفته زمانی که برای آزمون جمع بندی نیم سال اول این پایه داشتم، در آن مباحث رفع اشکال کردم. نتیجه این دو آزمون مرور بیشتر مطالب و بهتر به خاطر سپردن آنها و همچنین تسلط پیدا کردن در آنها و افزایش سرعت تست زنی بود. و همچنین در درس هایی که سرعت پایین تری داشتم زمان بیشتری گذاشتم تا بتوانم تا آزمون های جمع بندی خرداد ماه مهارت خود را بیشتر کنم.

بعد از پایان تعطیلات نوروز، علاوه بر رفع اشکالات و ایرادات خود، نیم سال دوم دوازدهم را هم ادامه دادم و همچنین سعی کردم با نزدیک شدن به آزمون کنکور، ساعت مطالعه ام را افزایش بدم و به این دلیل که در ایام نوروز کمی ناپیوستگی در برنامه ام وجود داشت ؛ آنها را نیز اصلاح کردم و یک برنامه پیوسته آماده کردم. همچنین به تکمیل دفتر خلاصه نویسی نیز پرداختم تا مطالب مهم و نکات مهم سال دوازدهم را نیز به آن اضافه کردم.

و همچنین مقداری از زمان برنامه خود را صرف سوالات تشریحی کردم تا بتوانم خودم را برای امتحانات نهایی که تاثیر مثبت در نتیجه کنکور داشتند، آماده کنم. اما با توجه اینکه در کنکور سال 1402 امتحانات نهایی نتیجه مستقیم دارند، نیاز است که زمان بیشتری برای سوالات تشریحی گذاشت تا نتیجه مطلوب را در این امتحانات گرفت.

6/9/2023 5:03:41 AM
Menu