رتبه 6 هنر: اولویت اولم در نوروز بازیابی بود

در دوران نوروز برای این‌که بتوانم مباحث را بهتر طبقه بندی کنم و همچنین بتوانم از وقتم بهتر استفاده کنم، ابتدا از مباحثی که در برنامه تفضیلی نوشته شده بودند، تست حل می‌کردم...

رتبه 6 هنر: اولویت اولم در نوروز بازیابی بود

امیرمحمد فتحی، رتبه‌ی ۶ هنر منطقه‌ی، دانشجوی رشته ارتباط تصویری(گرافیک) دانشگاه هنر تهران.

در دوران نوروز برای این‌که بتوانم  مباحث را بهتر طبقه بندی کنم و همچنین بتوانم از وقتم بهتر استفاده کنم، ابتدا از مباحثی که در برنامه تفضیلی نوشته شده بودند، تست حل می‌کردم.  بعد این بازیابی، به سراغ مباحثی که در آن‌ها مشکل داشتم می رفتم و آن‌ها را رفع اشکال می کردم بعد از دیدن نتیجه آزمون ۷ فروردین به این نتیجه رسیدم که باید تمرکز بیشتری برای مباحث حفظی‌تر مثل خواص مواد بگذارم. ضمنا برای ادامه مسیر سعی کردم مباحث و دروسی را که در آن‌ها ضعیف‌تر بودم به صورت روتین در برنامه قرار بدهم و البته در کنار این موارد نقاط قوت خود را نیز حفظ کردم.

 یکی از ویژگی‌های بسیار مهم آزمون‌ها بازخورد دهی موثر آن‌ها است. من بعد از دوران نوروز و این‌که بازخورد مناسبی از دروسی که در آزمون جمعبندی نیم سال اول در نوروز گرفتم، فهمیدم که باید توجه بیشتری را بر روی درس درک عمومی هنر بگذارم در نتیجه ساعت مطالعه خود را بیشتر کردم و ساعت مطالعه درس درک عمومی هنر را که هر روز می‌خواندم، بیشتر کردم و سعی کردم که ساعت مطالعه خود را در روز به بیشتر از ۱۰ ساعت برسانم. من سعی کردم تا قبل از دوران جمع بندی، جبران عقب ماندگی بعضی از مباحث را نیز انجام دهم. من با استفاده از کارنامه‌ی مبحثی و پنج  نوع درس اشکالات و یادگیری‌های ناقصی را که داشتم، به یادگیری کامل تبدیل کردم. حواسمان باشد تا این ایام یکی از بهترین زمان‌ها برای بازیابی دروسی است که شاید از یادمان رفته باشد.


6/1/2023 3:09:46 AM
Menu