رضانوری - در آزمون 7 فروردین از اشتباهاتم آموختم

سلام رضانوری هستم رتبه4منطقه دو کنکور تجربی401دانشجوی پزشکی تهران

رضانوری - در آزمون 7 فروردین از اشتباهاتم آموختم

سلام رضانوری هستم رتبه۴منطقه دو کنکور تجربی۴۰۱دانشجوی پزشکی تهران

 درازمون 7 فروردین با وجود اینکه درصدهای نسبتا خوبی داشتم رتبه مناسبی کسب نکردم اما توانستم دروس پایه خود را تا حد زیادی در عید مرور کنم یاد گرفتم نتیجه ازمون بیشتر درصدها و یادگرفتن از غلط ها می باشد نه لزوما رتبه خوب هم چنین تلاش بیشتری برای ازمون های بعدی کردم در مباحثی که در ازمون نیمسال اول دوازدهم اشتباه بیشتری داشتم بیشتر تمرکز کردم.

  بنظرم برنامه کانون در عید مناسب است طوری که هفته اخر اسفند و هفته اول فروردین پایه خوانده شود و دو هفته یا کمتر نیمسال اول دوازدهم مرور شود.دانش آموزان عزیز شما میتوانید برای رزرو پشتیبان ویژه و مشاور کنکور با رتبه های برتر سال گذشته

به لینک موجود مراجعه کرده و یا باشماره 8451-021 داخلی 3123 تماس بگیرید.

لینک صفحه پشتیبان ویژه

5/28/2023 1:03:11 PM