دفترچه درسنامه دوران طلایی نوروز هنر 1402

دفترچه درسنامه ضمیمه مربوط به دو آزمون 7 فروردین و 18 فروردین 1402 هنر است. با توجه به اینکه در این دو آزمون مباحث نیم‌سال اول دوره می‌شوند دفترچه را به صورت جمع‌بندی برای هر دو آزمون آماده نموده‌ایم.

دفترچه درسنامه دوران طلایی نوروز هنر 1402

سلام دوستان عزیز

دفترچه درسنامه ضمیمه مربوط به دو آزمون 7 فروردین و 18 فروردین 1402 هنر است. با توجه به اینکه در این دو آزمون مباحث نیم‌سال اول دوره می‌شوند دفترچه را به صورت جمع‌بندی برای هر دو آزمون آماده نموده‌ایم.


گردآوری دفترچه درسنامه هنر : محمد قاسمی عطایی رتبه 2 منطقه 2 کارشناسی آهنگسازی دانشگاه هنر تهران

6/6/2023 9:41:01 AM
Menu