چگونه فرزند خود را به ورزش کردن تشویق کنید؟

برخی از کودکان به طور غریزی به انجام فعالیت‌های جسمانی و ورزش

چگونه فرزند خود را به ورزش کردن تشویق کنید؟

برخی از کودکان به طور غریزی به انجام فعالیت های جسمانی و ورزش علاقه دارند. اما برخی دیگر از کودکان برای انجام چنین فعالیت هایی، نیاز به انگیزه دارند. طبق نظر یگ پزشک:  باید با هر کودک با توجه به خلق و خوی به خصوص او رفتار کنید. به این معنا که باید فعالیت ورزشی به گونه ای انتخاب شود که کودک با انجام آن سرگرم شود. اگر به کودکان خود اهمیت می دهید، راه های متعددی برای تشویق کودک به فعالیت بیشتر وجود دارد.به گفته مربی ورزشی کودکان: ورزش باید سرشار از حرکات لذت بخش باشد، یعنی کودک باید از انجام فعالیت های ورزشی خود لذت برده و احساس اجباری بودن این فعالیت ها به کودک القا نشود. مهم ترین مسأله این است که بفهمید کودک از چه فعالیتی لذت می برد، تا کودک شما قبل از شروع تمرینات روزانه برای ورزش مربوطه شوق و ذوق داشته باشد.                                                            

3/27/2023 5:09:15 PM