دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون19 اسفند- رشته تجربی

دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون19 اسفند- رشته تجربی دانش آموزان عزیز سلام فایل‌های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه برای آزمون 19 اسفند دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی می‌باشند.

دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون19 اسفند- رشته تجربی

دانش آموزان عزیز سلام

فایل‌های ضمیمه حاوی دفترچه های درسنامه برای آزمون 19 اسفند دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی می‌باشند.

اعضای هیأت تحریریه و گردآورندگان

مقطع

عیار علمی

دهم تجربی

امیررضا حکمت نیا - مسئول دفترچه درسنامه 

ایمان نخستین - مهندسی برق دانشگاه گیلان

سیدعلی میرنوری -کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

امین خوشنویسان -رتبه 3000 منطقه1- پرستاری علوم پزشکی دانشگاه تهران

مهدیار وهاب زاده - رتبه 45 منطقه 2 سال 1400 

فاطمه صمدی - رتبه 70 ایثارگران سال 1399 

فرشته باقری - رتبه 101 منطقه 1 سال 1400 

امیرحسین حسن نژاد-رتبه43 منطقه2 کنکور تجربی1400-پزشکی دانشگاه تهران

یازدهم تجربی

ملیکا لطیفی نسب - مسئول دفترچه درسنامه

امیرعلی کتیرایی-رتبه 289 سال 1398

مبینا علیزاده - رتبه 287 منطقه 2 سال 1398 

حسین شکوه - رتبه 70 سال 1400 

ایمان نخستین - مهندسی برق دانشگاه گیلان 

سعید شرفی - داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد 

امیرحسن مقدس - شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمد قدس

محمدجواد سورچی-رتبه 506کنکور97

دوازدهم تجربی

علی رفیعیان بروجنی - مسئول دفترچه درسنامه 

حسین شکوه-رتبه70 کنکور 

علی قادری حصاری - رتبه 600 و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

شهریار صالحی - رتبه 98 سال 1400 

مهدی کیوانلو- رتبه 13 کنکور - پزشکی دانشگاه مشهد

6/5/2023 9:16:55 PM
Menu