فیلم ویژگی‌های آزمون 5 اسفند هنرستان - سعید کمالو

در این فیلم می‌توانید، ویژگی‌های آزمون‌های 5 اسفند در هر سه مقطع هنرستان را مشاهده کنید.

فیلم ویژگی‌های آزمون 5 اسفند هنرستان - سعید کمالو

هنرستانی‌های عزیز، با سلام و آروزی موفقیت برای تمامی شما

 ویژگی‌های مربوط به آزمون 5 اسفند هنرستان را می‌توانید در این فیلم مشاهده کنید.

رشته‌ها، تعداد سوالات، زمان پاسخ‌گویی به سوالات و ... در این فیلم توضیح داده شده است.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

فایل های ضمیمه

ویژگی‌های آزمون 5 اسفند هنرستان
3/27/2023 5:20:41 PM