دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند - رشته انسانی

دانش آموزان عزیز سلام فایل‌های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند می‌باشد .

دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند - رشته انسانی

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند می باشد .

اعضای هیأت تحریریه و گردآورندگان

مقطع

عیارعلمی

دهم انسانی

  امیر حسین کاروین - مسئول دفترچه درسنامه دهم انسانی

  سارا معصوم زاده - رتبه 35 سال 1400 

  محدثه صفاری - رتبه 330 سال 1397 

  پرگل رحیمی - رتبه 63 منطقه 2 سال 1399

  فاطمه رئیس زیدی
یازدهم انسانی

  علی جابری - مسئول دفترچه درسنامه یازدهم انسانی 

  محمدمهدی تراکمه- رتبه 5 کنکور 1401 حقوق علوم قضایی

  امیرمهدی افشار- رتبه 123 کنکور 1401-حقوق شهید بهشتی

  امیرحسین کاروین-رتبه 97 کنکور 1401- حقوق شهیدبهشتی

  نیکا نجفی- رتبه 453کنکور 1401- حسابداری شهیدبهشتی

  امیرحسین کمانی- رتبه 138 سال 1401-حقوق تهران

  عاطفه رباب صالحی

دوازدهم انسانی

  مهسا عفتی - رتبه 228 منطقه 1 سال 95 و مسئول دفترچه درسنامه دوازدهم انسانی 

  آیدین مصطفی زاده - رتبه 521 منطقه 3 سال 1399 

  فرهاد علی نژاد-رتبه5منطقه3 کنکور95

  محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3 سال 1400 

  هنگامه نجاتی - رتبه 4 منطقه 2 سال 1398

  مهدی مسلمانی_ رتبه 14 منطقه 2 کنکور1400

6/1/2023 7:04:41 AM
Menu