ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (27)- فرشید کامرانی

ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (25)- فرشید کامرانی ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (25)- فرشید کامرانی

ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (27)- فرشید کامرانی

دانش آموزان عزیز سلام

من فرشید کامرانی فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستم.


در ادامه مطالب زبان انگلیسیمون که قراره به ارتقاء سطح زبان شما کمک کنه، امروز سراغ بخش ریدینگ میریم. 

این مطلب، بیست و ششمین مطلب از مجموعه ریدینگ های تک سوالی است که برای شما آماده کردم. 


برای این که مهارت درک مطلب شما قویتر بشه شما باید متن زیاد بخونید و قطعا همه ی لغات متن ها رو بلد نیستید اما با توجه به معنی سایر لغات و جملات میتوانید معنی کلمات را حدس بزنید. با خواندن متن های زیاد کم کم متوجه میشوید که حتی متن هایی که شاید خیلی از لغات آن را ندانید را بهتر درک میکنید. پس تمرین و تکرار را فراموش نکنید.

متن امروز را بخوانید و به سوال آن پاسخ بدهید. هر لغتی را متوجه نشدید سرچ کنید و در صورت نیاز در یک دفترچه یادداشت کنید و هر چند روز یکبار آن را مرور نمایید.

لینک سایر مطالب در سایت کانون


Measuring Blood Pressure 

Blood pressure is measured using a device called a sphygmomanometer (Greek sphygmos = “pulse”). It consists of an inflatable cuff to restrict blood flow, a manometer to measure the pressure, and a method of determining when blood flow begins and when it becomes impeded. Since its invention in 1881, it has been an essential medical device. There are many types of sphygmomanometers: manual ones that require a stethoscope and are used by medical professionals; mercury ones, used when the most accuracy is required; less accurate mechanical ones; and digital ones that can be used with little training but that have limitations. When using a sphygmomanometer, the cuff is placed around the upper arm and inflated until blood flow is completely blocked, then slowly released. As the heart beats, blood forced through the arteries causes a rise in pressure. This rise in pressure at which blood flow begins is the systolic pressure—the peak pressure in the cardiac cycle. When the cuff’s pressure equals the arterial systolic pressure, blood flows past the cuff, creating audible sounds that can be heard using a stethoscope. This is followed by a decrease in pressure as the heart’s ventricles prepare for another beat. As cuff pressure continues to decrease, eventually sound is no longer heard; this is the diastolic pressure—the lowest pressure (resting phase) in the cardiac cycle.  j

 

Q. The word its refers to ... j

a. A method

b. A manometer

c. An inflatable cuff

d. A sphygmomanometer


منبع: TST Prep - Reading Practice Questions🧨 متن بالا و جواب سوال به صورت تشریحی در فایل پیوست موجود است.برای ارتباط با پشتیبان ویژه و اطلاع از شرایط مشاوره با رتبه هاي برتركانوني 

به لينك زير مراجعه كنيد.

ارتباط با پشتیبان ویژه

فایل های ضمیمه

5/29/2023 9:08:27 AM
Menu