گفت‌و‌گو با مهدیه باقری؛ از تراز 4479 تا تراز 6659

کارنامه اشتباهاتم در آزمون، یادگیری‌های ناقصم را مشخص کرده و می‌توانستم آن را به نقاط قوت خود تبدیل کنم.

گفت‌و‌گو با مهدیه باقری؛ از تراز 4479 تا تراز 6659
 1. با کارنامه اشتباهات، یادگیری های ناقصم را مشخص کرده و می توانستم آن را به نقاط قوت خود تبدیل کنم.


نام و نام خانوادگی : مهدیه باقری

نام شهر ، استان : هشترود ، آذربایجان شرقی

رتبه سال 1401 : رتبه 816 منطقه 3 و 2567 کشوری کنکور انسانی

رشته و دانشگاه قبولی : آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان-پرديس فاطمه الزهرا(س)تبريز

سال های حضور در کانون : 1 سال

تعداد کل آزمون ها : 25 آزمون

میانگین تراز : ۵۹۸۰

شغل و تحصیلات مادر : خانه دار ، ابتدایی

شغل و تحصیلات پدر : کشاورز ، بی سواد 1. شما چگونه با کانون آشنا شدید؟ فرد خاصی توصیه کرد؟
 2. در سال آخر توسط مشاورم با کانون آشنا شدم و با توصیه ایشان در آزمون ها ثبت نام کردم.

 3. دستاورد شما از شرکت در آزمون های کانون چه بود؟ 

هر دو هفته از وضعیت خودم با خبر می شدم و می توانستم کامل برای هفته های آینده برنامه ریزی کنم.

 

 1. چرا این تعداد آزمون شرکت کردید؟ خسته نشدید؟
 2. به دلیل آمادگی برای آزمون سراسری شرکت می کردم و چون هدف داشتم هر وقت خسته می شدم بخاطر هدفم ادامه می دادم.

 3. پشتیبان تحصیلی شما در منزل چه کسی بود؟ پدر و مادر یا خواهر و برادر؟ چه کمکی به شما می کردند؟
 4. پشتیبان تحصیلی پدرم بودند انگیزه و روحیه زیادی می دادند و حمایت های مالی زیادی می کردند تا مشکلی نداشته باشم و ادامه دهم.


 5. از کدام یک از کارنامه‌های جعبه ابزار کارنامه استفاده می‌کردید؟ دلیل استفاده از هر کارنامه را ذکر کنید. 
 6. کارنامه اشتباهاتم در آزمون، یادگیری های ناقصم را مشخص کرده و می توانستم آن را به نقاط قوت خود تبدیل کنم.

 7. مطابق برنامه‌ی راهبردی درس می خواندید؟ چگونه برنامه‌ریزی می کردید؟
 8. بله  علاوه بر برنامه مشاورم یک برنامه شخصی روزانه برای تمام کارهایم داشتم.

 1. کدام درس ها نقطه قوت شما بود؟ روش مطالعه این درس ها چگونه بود؟
 2. ریاضی، زبان و عربی نقطه قوتم بود. روش مطالعه این دروس تست و مرور خیلی زیاد بود و نمرات قابل قبولی هم کسب می کردم.

 3. در طول این سال ها درسی بوده که ضعیف باشید اما با تغییر روش، آن را به نقطه قوت تبدیل کرده باشید؟ کدام درس؟ چه کاری کردید؟ 
 4. درس ریاضی با اصولی خواندن و زدن تست های بی شمار و حفظ تمام فرمول های هرسه سال توانستم وضعیت خودم را بهتر کنم.


 1. روزی چند ساعت درس می خواندید؟ چند درصد زمان خودتان را به تست زدن اختصاص می دادید؟
 2. تابستان نزدیک ۸ ساعت می‌خواندم و زمستان به دلیل کمبود وقت ۴ ساعت و بیشتر زمان را به تست اختصاص می دادم تا تشریحی خواندن.

 3. در کارنامه ابتدا به سراغ دیدن نمره کدام درس ها می رفتید؟ 
 4. به سراغ نمره های ریاضی و عربی.

 5. آیا اعضای خانواده کارنامه‌ی شما را می دیدند؟ اگر افت داشتید برخورد آن ها با این افت چگونه بود؟
 6. بله اعضای خانواده همگی می‌دیدند و پدرم با آرامش و صبر امید می دادند ولی مادرم کمی ناراحت می شدند.
 7.  
 8. دفتر برنامه ریزی داشتید؟ تکمیل این دفتر چه کمکی به شما از لحاظ درسی و غیر درسی کرده است؟ 
 9. بله دفتر برنامه ریزی داشتم و تکمیل می کردم، این دفتر به پیشرفت تحصیلی من و مدیریت زمان خیلی کمک کرد.

 10. فکر می کنید مهم ترین ویژگی که شما دارید و باعث می شود خوب درس بخوانید، چیست؟ 
 11. صبر زیاد؛ به طوری که حتی در صورت لزوم خواندن و تست زدن مطلبی را اگر لازم بود برای دهمین بار انجام می دادم.


 12. قبل از دوران دبستان پدر و مادر برای شما کتاب می خواندند؟ چه کتاب‌هایی؟ الان مطالعه غیردرسی دارید؟
 13. فقط کتاب های داستان که خواهرم می‌خواندند بود ، ولی الان در زمان های خالی کتاب های غیر درسی می‌خوانم.مصاحبه گر : احمد بیکی

3/20/2023 7:21:02 PM