پاسخنامه تشریحی ریاضیات کنکور ریاضی دی 1401

پاسخنامه تشریحی حسابان و آمار و احتمال کنکور ریاضی دی 1401

پاسخنامه تشریحی ریاضیات کنکور ریاضی دی 1401

در این فایل پاسخنامه تشریحی سوالات حسابان و آمار و احتمال(سوال 1 تا 24) کنکور ریاضی داخل- دی 1401 توسط فرشته باقری، رتبه 101 کنکور ریاضی 1400 و دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران آورده شده است.


3/20/2023 8:11:24 PM