رویکرد درس زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان دی 1401

رویکرد درس زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان دی 1401 از نگاه رحمت اله استیری

رویکرد درس زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان دی 1401

منحصرا زبانی ها سلام!

رویکرد و تحلیل کلی درس زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان دی 1401 از نگاه رحمت اله استیری (رتبه 19 کنکور ارشد زبان، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی، گزینشگر و مسئول درس آزمون های منحصرا زبان کانون) در فایل ضمیمه آورده شده است.


3/20/2023 6:42:39 PM