پاسخ تشریحی شیمی رشته ریاضی کنکور دی1401

پاسخ‌ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .

پاسخ تشریحی شیمی رشته ریاضی کنکور دی1401

در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید .

 پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . 

توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد .

پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .

1-روزبه رضوانی

2-امیر حاتمیان- پاسخ تشریحی همه 30 س<ال کنکور ریاضی

3-میلاد غدیرزاده

4-فرزاد نجفی کرمی

5-رامین فتحی

6-محمد شایان شاکری

7-سهراب احمدی

۸- امیرحسین مسلمی-مسول درس شیمی ریاضی

6/1/2023 6:37:48 AM
Menu