رویکردهای کنکور دی 1401 در رشته تجربی از نظر دبیران

رویکردهای کنکور دی 1401 در تمامی درس‌های اختصاصی رشته تجربی

رویکردهای کنکور دی 1401 در رشته تجربی از نظر دبیران
رویکردهای درس زیست شناسی  در کنکور دی رشته تجربی

از نظر محمد امین عرب شجاعی


از نظر ایمان رسولی - پیمان رسولی 


تحلیل کلی:

1.سوالات مطابق انتظار با رویکرد مفهومی تر شدن و استباط بیش تر از کتاب درسی

2. اغلب سوالات مطابق با کنکور های اخیر کاملا ترکیبی

3.بیش تر تست ها از سال دوازدهم یا ترکیبی با این پایه مطرح شده بود

4.از مباحث حذف شده هرگز سوال مطرح نشده است (مطابق روال سال های اخیر)

5.سوال شکل دار(مستقیما از تصاویر) یک سوال مطرح شده است.

6 . تعداد سوالات موردی 10 عدد می باشد (مشابه کنکور های اخیر)

رویکرد های جدید:

سوال 1:بیش تر اکسایشی کاهشی مربوط به درس شیمی است.

سوال 26: استفاده از واژه بخش های کیسه مانند جالب به نظر می رسد.

سوال39:استنباط جذاب از شکل کتاب درسی

سوال 41: مفاهیم قابل برداشت از شکل کتاب درسی اما دشوار

رویکرد هایی که تثبیت شده اند:

1.مقایسه تار های تند و کند 2. گلیکولیز+چرخه ها 3. ژنتیک ذرت 4.ژنتیک بیماری های وراثتی 5. تفاوت نهان دانگان تک لپه ای و دو لپه ای 6.زنجبره انتقال الکترون در غشا میتوکندری 7. اسپرم زایی +تخمک زایی 8.حشرات (ترکیبی جانوران) 8. تنظیم بیان ژن پروکاریوتی 9.مبحث کبد  10. ترجمه 11. پتانسیل عمل و آرامش 12. مبحث چشم 13. هورمون گیاهی 14. ترکیبی هورمون های انسانی 15. مفاصل +استخوان یا ماهیچه 16.زنجیره انتقال الکترون تیلاکوئید 17.مقایسه گویچه های سفید +ایمنی 18.عوامل بر هم زننده تعادل در جمعیت ها 19.آناتومی کلیه 20. ژنتیک گیاهی

 

بودجه بندی مباحث:

مبحث جانوری:4 تست

ژنتیک (فصل 3 دوازدهم +ترکیبی):3 تست

گیاهی:7 تست

دستگاه های بدن (دهم و یازدهم):18 تست

متابولیسم و چرخه ها: 4 تست

سایر مباحث ترکیبی :10 تست

بودجه بندی هر مقطع:

دهم:7 تست

یازدهم:13 تست

دوازدهم: 20 تست

سوالات کاملا ترکیبی از هر سه پایه(غیر قابل تفکیک):5 تست

تیپ بندی سوالات:

از نظر: ایمان رسولی - پیمان رسولی


رویکردهای درس فیزیک  در کنکور دی 1401 رشته تجربی

از نظر: امیرحسین برادران

1)رویکردهای جدید :

سه رویکرد جدید در آزمون امروز نسبت به آزمون های گذشته می توان بیان کرد:

اول: حل سوالات محاسباتی در آزمون امروز نسبت به گذشته نیاز به عملیات ریاضی گسترده تر و بیشتری داشت.به عبارت دیگر حجم محاسبات در این آزمون نسبت به کنکورهای گذشته بطور چشم گیری بیشتر بود.

دوم : سوالات نیمه اول آزمون سطح دشواری بالاتری نسبت به سوالات  نیمه دوم آزمون داشتند.این موضوع اهمیت ویژه ای در مدیریت زمان و استرس در آزمون دارد.

سوم:سبک سوالات چند موردی در کنکور فیزیک چندان مطرح نیست و در کنکور های 99 و 1401 یک سوال به این سبک اختصاص پیدا کرده بود اما در کنکور امسال تعداد این سوالات به 4 افزایش پیدا کرده بود که رویکرد جدیدی در طرح این سوالات محسوب می شود.

2)بودجه بندی مباحث

مطابق جدول زیر تغییر چشم گیری در بودجه بندی مباحث در آزمون امسال نسبت به آزمون سه سال گذشته نداشتیم.


3)بودجه بندی کتاب 

در آزمون امسال در مقایسه با دو سال گذشته سهم کتاب یازدهم  یک سوال کمتر و سهم کتاب دوازدهم یک سوال بیشتر شده است.به عبارت دیگر مطابق جدول زیر نیمی از سوالات از کتاب دوازدهم مطرح ده است ضمن آنکه یک سوال از بخش الکتریسیته ساکن ترکیبی با مبحث دینامیک مطرح شده بود. 

4)بودجه بندی سوالات متنی ،مفهومی و محاسباتی

اگر سوالات را به سه دسته متنی،مفهومی و محاسباتی طبقه بندی کنیم مطابق جدول زیر 80 درصد سوالات محاسباتی بودند و سهم سوالات متنی و مفهومی تغییر چندانی نسبت به سال های گذشته نداشت.

نظر کلی:آزمون امروز آزمون بسیار خوبی هم از نظر سطح آزمون و هم از نظر پوشش مباحث بود و تمام سوالات کاملا مبتنی بر محتوای کتاب درسی طرح شده بودند.اگر بخواهیم سطح آزمون را با کنکورهای گذشته مقایسه کنیم در بخش سوالات دوازدهم و همچنین فصل جریان الکتریکی سطح سوالات بالاتر از کنکورهای گذشته بودند برای مثال در مبحث حرکت بر خط راست تمام سوالات مفهومی بودند و دواطلب برای پاسخ به سوالات این بخش بایستی به طور کامل بر این فصل مسلط باشد اما در بخش های دیگر سوالات پایه سطح سوالات مشابه کنکور 1401 بود.  

از نظر: امیرحسین برادران

رویکردهای درس فیزیک در کنکور دی1401 رشته تجربی

از نظر بهادر کامران


رویکردهای درس شیمی در کنکور دی 1401رشته تجربی

از نظر امیر قاسمی

نویسنده: امیر قاسمی

رویکردهای درس ریاضی در کنکور دی1401 رشته تجربی

از نظر علی مرشد

نویسنده: علی مرشد


رویکردهای درس زمین شناسی  در کنکور دی رشته تجربی

از نظر آرین فلاح اسدی

رویکرد جدید

● اولین و مهم‌ترین تمایز کنکور دی 1401 با کنکور 1401 در تعداد سؤال‌های آزمون است.

سال قبل برای درس زمین‌شناسی 20 سؤال مطرح شده بود که در دی 1401، 15 سؤال مطرح گردید.

●  سال گذشته یک ترکیب ناهمگون در فصل‌های مختلف وجود داشت که امسال تقریباً اکثر فصل‌ها 2 سؤال دارند و فصل آخر 1 سؤال که این هم عجیب بود که چرا فصل 7 که معمولا تعداد سؤال زیادتری داشت

 امسال سؤال کمی به خود اختصاص داده است.

●  9 سؤال از 15 سؤال خط کتابی و حفظی بود که این میزان یعنی حدود 60 درصد سؤالات از نوع حفظی بود که تا حدودی نشان از این دارد که دانش‌آموز می‌تواند با خواندن متن کتاب پاسخ گوی این تعداد سؤال باشد. البته این تعداد در مقایسه با سال قبل که 15 سؤال از 20 سؤال این‌گونه بودند و حدود 75 درصد 

را به خود اختصاص می‌داد کم‌تر است.

●  در کنکور 1401، 3 سؤال شکلی مطرح شده بود که در این کنکور به 2 سؤال کاهش یافت. 

●  در کنکور 1401، 5 سؤال مفهومی و استنباطی بود  (25%) که در این کنکور هم به 5سؤال استنباطی 

داریم که این یعنی حجم سؤال‌های استنباطی این آزمون بیش‌تر از آزمون قبلی است. (33%)

تثبیت رویکرد

● همانند کنکور 1401 در این کنکور هم از ترتیب فصول به ترتیب شماره سؤال‌ها خبری نیست. به عبارتی نباید در درس زمین‌شناسی به دنبال نظم و توالی مبحثی سوال‌ها بود.

●  با توجه به حجم کم سؤال‌ها تعداد 3 سؤال تقریباً در سال‌های قبل آمده بود و به خوبی می‌شد با مطالعه کنکورهای گذشته این سؤال‌ها را پاسخ داد.

سؤال 143 و 146 مشابهشان در کنکور داخل کشور 1399 و سؤال 151 مشابهش در کنکور 1400 

مطرح شده بود.

● فصل‌های 1 (آفرینش کیهان و تکوین زمین) و 2 (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه) 

هر کدام با 3 سؤال بیش‌ترین فراوانی سؤال را نسبت به بقیه فصول دارند که این روال در کنکور سال 1401 هم وجود داشت.

● در کنکور 1401، 1 سؤال محاسباتی بود که این روند تقریباً در این کنکور رعایت شد اگر سؤال 148 را محاسباتی محسوب کنیم.

●  1 سؤال جدید  و ایده نو در کنکور دی‌ماه 1401 مطرح شد که تقریباً مانند کنکور قبل است.3/20/2023 6:27:22 PM