درسنامه هنر جمع‌بندی دی‌ماه 1401

دفترچه درسنامه جمع‌بندی برای دی‌ماه با توجه به جمع‌بندی نیم‌سال اول طراحی شده است و شما برای آزمون‌های دی‌ماه ( 16 دی و 23 دی) و همین‌طور کنکور دی‌ماه 1401 می‌توانید از آن بهره ببرید.

درسنامه هنر جمع‌بندی دی‌ماه 1401

سلام

دوستان عزیز در گروه هنر

دفترچه درسنامه جمع‌بندی برای دی‌ماه با توجه به جمع‌بندی نیم‌سال اول طراحی شده است و شما برای آزمون های دی‌ماه ( 16 دی و 23 دی) و همین‌طور کنکور دی‌ماه 1401 می‌توانید از آن بهره ببرید.

3/30/2023 6:18:04 AM