تابع - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

مبحث تابع در ریاض دهم انسانی منطبق با آزمون 23 دی دهم

تابع - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

سلام دوستان خوبم!حالتون چطوره؟

امروز با درس تابع از ریاضی دهم در خدمتتونیم.

در هفته های قبل این مبحث رو در چند بخش خوندیم و حالا میخوایم همه رو یک جا بررسی کنیم.

راستی دفترچه جامع رو تا دیر نشده مطالعه کنید.

دفترچه جامع 23 دی

3/25/2023 2:28:49 PM