انواع تابع - ریاضی یازدهم - نکات - امیرحسین کمانی

در این مطلب قصد داریم نکاتی درباره توابع ثابت ، همانی و چندضابطه‌ای را با هم مطالعه و بررسی کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

انواع تابع - ریاضی یازدهم - نکات - امیرحسین کمانی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم نکاتی درباره توابع ثابت، همانی و چندضابطه‌ای را 

با هم مطالعه و بررسی کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

تهیه شده توسط :‌ 

امیرحسین کمانی - رتبه 138 کنکور 1401 / حقوق تهران

1)‌ در تابع ثابت f(x) = k به ازای هر مقدار x از دامنه ، برد تابع مقدار ثابتی است . در نتیجه ،‌ اعضای برد تابع،‌ مقادیر ثابتی هستند که واریانس آنها برابر صفر است .

2) اگر زوج مرتبی روی نیمساز ناحیه اول و سوم قرار داشته باشد،‌ در این صورت مولفه‌های اول و دوم آن با هم برابر هستند.

3) اگر زوج مرتبی روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم قرار داشته باشد، مولفه‌های اول و دوم آن با هم قرینه هستند .

4) در نمودار پیکانی تابع همانی،‌ اعداد ابتدا و انتهای هر فلش باید برابر باشند . 

5) در توابع چند ضابطه‌ای ،‌ اگر در نقاطی از دامنه ،‌ ضابطه های تابع اشتراک داشته باشند،‌ در این صورت می‌بایست ضابطه‌های تابع به ازای نقاط مشترک دامنه ،‌ مقدار یکسانی داشته باشند؛ در غیر این صورت ،‌ تابع نخواهند بود .

6)‌ برای بدست آوردن دامنه تابع از روی نمودار،‌ تصویر نقاط نمودار را روی محور x ها می‌یابیم . 

7) اگر نمایش تابع ثابت به صورت پیکانی باشد، در این صورت تمام پیکان‌های مجموعه اول می‌بایست تنها به یک عضو از مجموعه دوم وارد شوند. (‌ در نمودارهایی که مجموعه دوم شامل چند عضو است،‌ باید تمام اعضا با هم برابر باشند. )‌ 

8)‌ برای بدست آوردن برد تابع از روی نمودار ،‌ کافیست تصویر نقاط را روی محور y ها بدست آوریم .

9)‌ ضابطه تابع همانی به صورت f(x) = x می‌باشد؛‌ پس اگر ضابطه یک تابع چندجمله‌ای از x بود،‌ می‌بایست تنها ضریب x را برابر یک قرار دهیم و مابقی ضرایب را برابر صفر در نظر بگیریم . 

10)‌ اگر نمایش تابع ثابت به شکل مختصاتی باشد،‌ نمودار آن به صورت خطی موازی محور x ها می‌باشد .  

فایل پی دی اف درسنامه در قسمت ضمیمه قرار گرفته است .

سپاس از توجه شما 🌹6/6/2023 9:41:43 AM
Menu