7 دلیل مهم برای توجه به دوران جمع بندی و کنکور دی ماه

دوران جمع بندی به عنوان ایستگاه‌های مهم قبل از کنکور اهمیت بسیار زیادی دارند. در این دوران باید برنامه ریزی و هدف گذاری خود را روی جمع بندی مباحث و تثبیت داشته‌ها متمرکز کنید.

7 دلیل مهم برای توجه به دوران جمع بندی و کنکور دی ماه

7 دلیل مهم برای توجه به دوران جمع بندی و کنکور دی ماه


دوران جمع بندی به عنوان ایستگاه های مهم قبل از کنکور اهمیت بسیار زیادی دارند. در این دوران باید برنامه ریزی و هدف گذاری خود را روی جمع بندی مباحث و تثبیت داشته ها متمرکز کنید. در ادامه 7 دلیل مهم چرایی توجه به این دوران آمده است:

1-کنکور دی ماه یکی از دو فرصت حضور شما برای پذیرش در دانشگاه در سال آینده است. حضور در کنکور دی ماه را جدی بگیرید.

2-حضور در آزمون های جمع بندی دی ماه و کنکور دی ماه یک بازخورد واقعی از وضعیت کنونی شما براساس هر آن چه هستید به صورت مستند و مانند یک آینه به شما می دهد. 

3-با تمرین فعال در دوران جمع بندی و کنکور دی ماه تمرین های جدی " نه گفتن" را انجام می دهید. نه گفتن مهم ترین مهارت شما برای عدم پاسخ گویی اشتباه و عدم پاسخ گویی شانسی به سوالات است. فراموش نکنید شما باید یک بازخورد واقعی و صحیح از خود داشته باشید.

4-با حضور در آزمون های جمع بندی در دفعات مختلف به این برآیند می رسید که تسلط شما در مباحث مختلف به چه صورت است و با ذهن شفاف در کنکور دی ماه حاضر می شوید. شما قبل از کنکور باید بدانید که به کدام سوالات با چه اولویتی پاسخ می دهید، کدام مباحث یا تیپ سوالات را حذف می کنید و روی کدام مباحث یا تیپ سوالات متمرکزتر هستید.

5-حضور در آزمون های جمع بندی و کنکور دی ماه شما در مدیریت زمان(روش ضرب در منها، زمان های نقصانی و استراتژی بازگشت) ماهر می سازد. فراموش نکنید که کسب یک مهارت نیاز به تمرین های چندباره هدف مند دارد. 

6-حضور در آزمون های جمع بندی و کنکور به جهت بازخورد های پرتعداد از سوالات استاندارد شما را در برنامه ریزی برای ادامه مسیر تا کنکور تیر ماه یاری خواهد کرد. این که با توجه به تلاش و ساعت مطالعه، روش های درس خواندن و منابع خودتان چه نتایجی گرفتید و در ادامه چه بازنگری و اصلاحاتی انجام خواهید داد.

7-یک نکته بسیار مهم در اجرای آزمون های جمع بندی و مخصوصاً کنکوری دی ماه این است که به احساسات خود توجه داشته باشید. یعنی فارغ از کسب هر نوع نتیجه ای دلسرد و ناامید یا مغرور و خودبزرگ بین نشوید. برای جلوگیری از این وضعیت حتماً قبل از آزمون شرایط خودتان را بنویسید و به خودتان قول دهید به نوشته های تان پایبند بمانید. اگر در درسی نتیجه با انتظار شما نامتناسب بود به دنبال ریشه یابی موضوع باشید تا در ادامه مسیر اصلاحات پربازده را انجام دهید و اگر وضعیت بسیار خوبی کسب کردید از روش های موفق خود درس بگیرید، آن ها را حفظ کنید و در نقاط دیگر تعمیم دهید.

 

آزمون های جمع بندی کانون از 3 دی تا 27 دی( با ارائه یک برنامه جامع به روش سه روز یک بار، انعطاف پذیر و هماهنگ با مدرسه) برگزار خواهد شد. از این فرصت مهم برای یک دریافت بازخورد واقعی و بسیار مهم استفاده کنید تا بیش ترین بازدهی را در کنکور دی ماه و ادامه مسیر تا کنکور تیر ماه داشته باشید.

 

پیوسته و هدف مند پیش بروید.


3/25/2023 11:49:10 PM