فیلم ویژگی‌های آزمون 2 دی هنرستان - سعید کمالو

ویژگی‌های مربوط به آزمون‌های 2 دی هنرستان (رشته‌ها، تعداد سوالات، زمان پاسخ‌گویی و ...) را می‌توانید در این فیلم مشاهده کنید.

فیلم ویژگی‌های آزمون 2 دی هنرستان - سعید کمالو

هنرستانی‌های عزیز، با سلام و آروزی موفقیت برای تمامی شما

 ویژگی‌های مربوط به آزمون 2 دی هنرستان را می‌توانید در این فیلم مشاهده کنید.

رشته‌ها، تعداد سوالات، زمان پاسخ‌گویی به سوالات و ... در این فیلم توضیح داده شده است.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

فایل های ضمیمه

4/2/2023 8:55:42 AM