تحلیل آزمون درس درک عمومی هنر - 4 آذر

تحلیل سوال‌های دام‌دار درس درک عمومی هنر در آزمون 4 آذر توسط گلشن اسکندری رتبه 5 منطقه 3 دانشجوی سینما دانشگاه هنر تهران درک عمومی هنر دفترچه اجباری:

تحلیل آزمون درس درک عمومی هنر - 4 آذر

تحلیل سوال‌های دام‌دار درس درک عمومی هنر در آزمون 4 آذر توسط گلشن اسکندری رتبه 5 منطقه 3 دانشجوی سینما دانشگاه هنر تهران

درک عمومی هنر دفترچه اجباری: 


 1. 1- کدام گزینه درباره نقاشی نبرد توت عنخ آمون با سوری ها درست نیست؟
 2. 1) نوع ترکیب بندی، ریتم و ضرب آهنگ، نزدیکی آن به شیوه های رسمی را نشان می دهد.
 3. 2) وجود کرکس ها و خطوط هیروگلیف بالای سر توت عنخ آمون نشانه اتصال او به خدایان است.
 4. 3) نوع ارایه منضبط نقوش و ایستادن باوقار و محکم توت عنخ آمون غلبه جهان اساطیری را نشان می دهد.
 5. 4) اتکای توت عنخ آمون به نیروهای ماوراء طبیعت و اساطیر را القا می کند.

پاسخ: گزینه 3 سوال دشوار  (55 درصد به این سوال پاسخ ندادند) 

 • * در نقاشی نبرد توت عنخ آمون با سوری ها شاهد نبرد این دنیایی با آزادی و آشفتگی ملموس زمینی هستیم. در نقاشی توت عنخ آمون تلفیق دو رویکرد آزاد و آئینی دیده می شود.
 • در لوح نارمر نوع ارائه منضبط نقوش و ایستادن محکم و با وقار دیده می شود.
 • نکته دیگر در خصوص نقاشی نبرد توت عنخ آمون با سوری ها : هنر آشور و هنر مصر بسیار با هم شباهت و قرابت دارند و بسیار از هم تاثیر گرفتند. مثلا:  در هنر آشوری، نوع ترکیب بندی عناصر تصویری، حرکت اسب ها و شیوه کمان کشی ارابه ران ها شباهت بسیاری به هنر مصری دارد و این شباهت بیانگر رابطه دو تمدن و تاثیر و تاثراتی است که از هم دیگر گرفته اند.

  

 1. 2- کدام گزینه درباره کارکرد جلی درست است؟
 2. 1) کف سازی های موزائیک در فضاهای ورودی بناهای سنتی روم باستان
 3. 2) جداکننده های کاغذی پارچه ای در طراحی
 4. 3) طاقچه های سنگین نیم دایره ای جهت قرار دادن روشنایی در یونان
 5. 4) صفحات مشبک سنگی و چوبی جهت تهویه نور و هوا در معماری هندوستان

پاسخ: گزینه 4 سوال دشوار  (76 درصد به این سوال پاسخ ندادند) 

 • * جلی اصطلاحی است که در هند به سنگهای سوراخ دار یا صفحات مشبک با طرح های هندسی و گیاهی گفته می شود.
 • از طریق جلی، امکان کنترل نور شدید، تهویه و حفظ خلوت درونی یا پرده سرا مهیا می شود.
 • طرح اولیه جلی هندسی بود و با ورود اسلام طرح های گیاهی و اسلیمی مانند آنچه در تاج محل دیده می شود به این طرح های هندسی اضافه شد. جلی تنها در طرج پنجره ها به کار نمی رود بلکه در برخی عناصر فضای داخلی کاربرد دارند. زیباترین جلی ها در مسجد سیدی سید و مقبره سلیم چیشتی و بنای تاج محل دیده می شود.

  


5. موضوعات عربی همراه با ترکیب بندیهای مرسوم عهد ساسانی را در کدام کتاب و مکتب نگارگری شاهد هستیم؟

1) التریاق (دیسقوریدوس) – عباسی                        2) مقامات حریری – سلجوقی

3) سمک عیار – بغداد                                         4) ورقه و گلشاه – سلجوقی

پاسخ:  گزینه 1 دشوار ( 69 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

* سنت نقاشی در دوران عباسی بر پایه هنر ساسانی و هنر بیزانسی شکل گرفته است که در دو شیوه نگارگری و کتاب آرایی با نان مکتب بغداد شهرت دارد.

به دلیل آنکه نقاشان مکتب بغداد، از سرزمین های دیگر آمده بودند و همین چند ملیتی بودن هنرمندان مکتب بغدادی باعث شد به آثار این دوره را مکتب بین المللی عباسی بنامند.

میل به واقع گرایی نسبی در مکتب بغدا بیش از سرزمین ها و سنت های بیزانسی و مسیحی الگو برداری شده بود اما گاهی نشانه هایی از پوشاک و موضوعات عربی همراه با ترکیب بندهای عهد ساسانی به چشم می خورد.

کتاب های مصور مکتب بغداد:

کتابهای علمی ← خواص الادویه - فیزیک الجزری -فی المعرفه الخیال الهندسه

کتابهای ادبی ← مقامات حریری - کلیله و دمنه - التریاق (دیسقوریدوس) 


9) کدام مورد در خصوص نقاشی مصری نادرست است؟

1) استفاده از پس زمینه های پرجزئیات و قراردادی

2) استفاده از رنگ لعابی در نقاشی دیواری

3) ارتباط کم صحنه های نقاشی با زمان و مکان مشخص

4) دستیابی و استفاده از رنگ سایه های متنوع

پاسخ:  گزینه 1   سوال دشوار ( 38 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 * صحنه ها کمتر با مکان مشخص ربط داشتند و پس زمینه ها معمولا دارای طرحی ساده و قراردادی بودند. نقاش مصری پرسپکتیو را نمی شناخت، و غالبا موضوع مورد نظرش را در چند بخش ثبت می کرد. در نقاشی مصری، پایین ترین بخش دلالت بر پیش زمینه دارد؛ در هر بخش اشیای عقب تر یا داخل اشیای دیگر ، در بالا نشان داده می شوند. در واقع اصل بر آن است که نمایش چیزها صورت توصیفی داشته باشد نه چنان که در لحظه ای معین به چشم ناظر آیند.

 • بر طبق سنت باید شاخص ترین منظر هر چیز بازنمایی شود. از این رو در نقاشی های مصری پیکر اشخاص مهم از زوایای مختلف مجسم شده است. سر در نمای نیمرخ ولی چشم از دید روبه رو ، شانه ها از دید روبه رو، سینه از دید جانبی، کمر و کفل در نمایی سه رخ، پاها تز دید جانبی می توان دید.


10) کدام هنرمند دادئیست با فتومنتاژهای طنزآمیزش نازی ها، نظام سرمایه داری و جنگ را به ریشخند گرفت؟

1) امانوئل من ری              2) جان هارتفیلد        3) رائول هوسمان         4) فرانسیس پیکابیا

پاسخ:  گزینه 2 سوال دشوار ( 75 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • جان هارتفیلد  بنیان گذار دادئیسم در برلین است. در مقام یک هنرمند چپ گرا، با فتومنتاژهای طنز آمیز در جلد کتابها و پوسترها، نازی ها و کلا جنگ و نظامی گری و نظام سرمایه داری را محکوم کرد.   


14. کدام گزینه در خصوص کاسه چنگ اور درست است؟

1) اهمیت چشم به عنوان دریچه روح

2) تاکید بر قدرت پیروزی شاه

3) نخستین نمونه یک روایت پیوسته

4) تصاویر طنزگونه از رفتار حیوانات

پاسخ: گزینه 4 سوال متوسط ( 33 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * گزینه چهار: کاسه چنگ اور (جعبه موسیقی چنگ) تصاویری حک شده بر روی دسته چنگ، تصاویری طنز گونه از رفتار حیوانات است که نقاشی های متحرک و داستان های مصور (کمیک استریپ) را به یاد می آورد.
 • * گزینه یک: اهمیت چشم به عنوان دریچه روح سردیس مرمری زن متعلق به هزاره چهارم ق.م از ناحیه وارکا است که بزرگی بی تناسب چشمان در این سردیس حاکی از میثاقی است که در مجسمه های بعدی بروز می کند.
 • * گزینه دو: مربوط به تمدن اکد است.
 • * گزینه سه مربوط به جعبه صلح اور در تمدن سومر است.


16. در به تصویر کشیدن تصاویر جمعی، حرکات مختلف انسان و دقت بی اندازه در کشیدن حیوانات ، ویژگی های کدام مکتب نگارگری است؟

1) سلجوقی                 2) بغداد                  3) جلایری                       4) شیراز

پاسخ: گزینه 2   سوال دشوار ( 70 درصد به این سوال پاسخ ندادند) 

 • * نسخه مقامات حریری یکی از زیباترین تصاویر خلق شده در مکتب بغداد است. تصاویر مقامات حریری دلالت بر تصاویر جمعی و حرکات مختلف انسان و دقت بی اندازه در کشیدن حیوانات دارد و حاکی از این است که هنرمند زمان زیادی برای اجرای درست آن صرف کرده است.


19. در کدام مکتب نگارگری پیکره و شخصیت ها عموما سرحال و بانشاط نقاشی شده اند؟

1) سلجوقی              2) تبریر-بغداد              3) شیراز سده هشتم                4) بغداد

پاسخ: گزینه 4   سوال دشوار ( 75 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

* به دلیل آنکه نقاشان مکتب بغداد، از سرزمین های دیگر آمده بودند و همین چند ملیتی بودن هنرمندان مکتب بغدادی باعث شد به آثار این دوره را مکتب بین المللی عباسی بنامند.

در مکتب بغداد، حالت چهره ها شبیه به نژهد سامی و دارای بینی کشیده با ریش سیاه بلند هستند و شخصیتها عموما سرحال و بانشاط نقاشی شده اند.

ویژگی های نقاشی های مکتب بغداد:

میل به واقع گرایی نسبی - بسیار ساده، با تعداد محدود پیکره انسانی - رنگها تخت همراه با خطوط مرزی

لباس های منقوش - درخت و شاخه ای به نشانه طبیعت بر زمینه کاغذ - عدم تفکیک نقاشی از متن نوشتاری - تاثیرات مستقیم هنر مانوی به صورت هاله دوره سر - تاثیرات هنر بیزانسی با سایه روشن در چهره


20. کدام گزینه به تعریف کندیس اشاره دارد؟

1) پیراهن بلند راسته و حاشیه دار در اندازه های کوتاه و بلند در بین النهرین

2) پیراهن بلند و چسبان بانوان در مصر باستان

3) شال بزرگ و مستطیلی مورد استفاده زنان یونانی

4) نوعی زیر پشمی برای مردان و پنبه ای برای زنان مصری

پاسخ: گزینه 1 سوال دشوار ( 76 درصد به این سوال پاسخ ندادند)  

 • * پوشاک مردم بابل و آشور دو تکه است، شامل یک پیراهن بلند راسته حاشیه دار به نام کندیس و یک شال حاشیه دار است. 
 • لباس زنان و مردان شبیه به هم است و تنها شال زنان بزرگتر است. آستین پیراهن بلند یا کوتاه تا سر آرنج بود.


22. توصیف آندره برتون مبنی بر اشیاء ساخته شده ای که در اثر گزینش هنرمند به مقام اشیای هنری رسیده اند در مورد آثار کدام هنرمند صدق می کند؟

1) من ری              2) پیکابیا                    3) دوشان                 4) تزارا

پاسخ: گزینه 3   سوال دشوار ( 78 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * مارسل دوشان در کارهای نخستش سخت تحت تاثیر سزان بود. و تحت تاثیر کوبیستها به تجزیه و تحلیل حرکت شکل در فضا پرداخت. در پرده زن برهنه از پلکان پایین می آید کوشید معادلی تصویری برای پیکر متحرک بیافریند.این پرده ظاهری کوبیستی دارد و به لحاظ تاکید بر موضوع حرکت بیشتر هدف فوتوریست ها سازگار است. با نمایش ساخته گزیده هایی چون چرخ دوچرخه و بطری آویز ماهیت ارزشهای تاریخی را زیر سوال برد. و منادی جنبش دادا شد. کار جدیدش جفتکاری سه بعدی با مصالح مختلط بود.

 

23. کدام گزینه درباره هنر تندیس سازی در مصر نادرست است؟

1) برای شناخت صاحب تندیس نام او را می نوشتند.

2) در تندیس های ایستاده، پاهای مردان به هم چسبیده و با کمی از هم فاصله دارد.

3) شکل کلی تندیسها اکثرا مکعبی و استوانه ای است.

4) هنرمندان مصری در ساخت تندیس ها شبیه سازی نمی کردند.

پاسخ: گزینه 2   سوال متوسط ( 24 درصد به این سوال پاسخ ندادند) 

 • شکل کلی تندیس مصری: ترکیب نیم رخ و تمام رخ و اکثرا مکعبی و استوانه ای اند. بالانته تندیس ها دقیق تر از پاها و پایین تنه ساخته می شد. تندیس های ایستا در حالت خبر دار بودند و همیشه پای چپ در جلوی پای راست قرار می گرفت اما پاهای زنان به هم چسبیده و یا کمی از هم فاصله دارد.
 • مجسمه ساز مصری از تجسم پیری و بیماری و نقص جسمانی پرهیز می کرد. مردان را با نیرو و اطمینان دوره ی میانسالی، و زنان را با شادابی و لطافت عنفوان جوانی نشان می دهد.

 

26. کدام ویژگی در عکس های مشهور من ری قابل ملاحضه است؟

1) آمیزش نقاشی و فنون تاریکخانه ای

2) استفاده از نور شدید به شیوه رامبراندی

3) ژرفنمایی عمیق در فوتوگرام های سورئالیستی

4) ایجاد ترکیب های انتزاعی از سایه های بلند و کشیده

پاسخ: گزینه 1 سوال دشوار ( 84 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * من ری، نقاش و عکاس و فیلمساز آمریکایی از بنیانگذار دادائیسم در آمریکا است. او در کارش بعدها گرایش به سورئالیسم دیده می شد. برای معیشت خود به عکاسی روی آورد و عکاسی بدون دوربین (ریوگرام) را ابداع کرد. آمیزش نقاشی و فنون تاریکخانه ای، ویژگی کارهای عکاسی من ری است. 


27. دیدگاه کدام هنرمند در عکاسی تاکید همزمان بر فرم و محتوا بود؟

1) کارتیه برسون     2) آنسل آدامز   3) رابرت کاپا     4) ریچارد آودون

پاسخ: گزینه 1 سوال دشوار ( 79 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * هنری کارتیه برسون: دیدگاهش در عکاسی تاکید بر فرم و طرح است. وی معتقد بود عکس باید در لحظه ای گرفته شود که بهترین انعکاس روح واقعه باشد. ترکیب بندی های حساب شده، کنترل سایه روشن و رعایت اصول پذیرفته شده ی تصویر برای او و دوستانش بسیار اهمیت داشت.
 • شهرت آنسل آدامز: به دلیل عکاسی از طبیعت و چشم اندازهای آمریکا است. او از طبیعت همچون سازه هایی عظیم عکاسی میکند.
 • بیل برانت: کار او به سینما نزدیک است. تصویر های خیال پردازانه برانت قدرت تخیل رومانتیک را به نمایش می گذارد.


30. کدام گزینه از ویژگی های معابد هند است؟

1) وجود تندیس های عظیم و پیچیده در داخل معابد

2) تاکید بر جزئیات داخلی معابد

3) تلفیق معماری و پیکره تراشی در ساخت بنا

4) اختصاص بیش ترین مساحت به فضای داخلی

  پاسخ: گزینه 3 سوال متوسط (52 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * ویژگی های کلیدی معابد هند:
 • تلفیق معماری و پیکره تراشی در ساخت بنا / در معابد هندو توجه به نمای خارج است نه داخل / فضاهای داخلی معبد اندک است / بیش تر تاکید بر جزئیات خارجی بنا است.
 • خصوصیات برجسته معماری معابد هندو، مربع و مربع مستطیل شکل با تالارهای ستون دار، ایوان و گنبدی هرمی شکل و عظیم هستند. این معابد دارای تزئینات فراوان است. نمای خارجی این معابد مملو از تندیس های خدایان و جانوران اساطیری است که این معابد را به تندیس های عظیم و پیچیده تبدیل کرده است.

 

مباحث نمایش:


31. کدام گزینه، عروسک نخی است؟

1) پتروشکا                 2) طیاره خانم              3) پهلوان کچل       3) عروسک کاسپرل

 پاسخ: گزینه 2 سوال دشوار ( 67 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * عروسک نخی به وسیله نخ به میله یا تکه ای چوبی متصل است.این شیوه ی عروسکی در ایران خیمه شب بازی نام دارد و در میان نمایشگران عروسکی جهان به ماریونت مشهور است.
 • نمونه های ایرانی عروسک نخی: مبارک – طیاره خانم
 • نکته: پتروشکا – کاسپرل و پهلوان کچل از نوع عروسک های دستکشی هستند.
 • پهلوان کچل: در اصل نام یک قهرمان خیمه شب بازی است و بعدها در فارس برای کل خیمه شب بازی استفاده می شد.
 • نمایش پنج: نمایش عروسکی پهلوان کچل استفاده شد و از نوع خیمه شب بازی است.


32. در هنر دوبلاژ، کدام یک مصداق پر کردن نقش است؟

1) بیان دیالوگ در زمان دیده نشدن لب های بازیگر

2) ایفای نقش در حد یک کلمه یا آوای گذار

3) تغییر صدای گوینده، متنایب با چهره و بازیگر

4) ایجاد همهمه، بدون امکان تشخیص تک تک صداها

پاسخ: گزینه 3 سوال متوسط ( 61 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * پر کردن نقش در هنر دوبلاژ: گاهی صدای گوینده به لحاظ فیزیکی با چهره بازیگر مطابقت ندارد مثلا یک گوینده جوان سعی می کند بجای یک بتزیگر پیر صحبت کند یا گوینده سعی دارد با صدای نازک و زیر بجای یک بازیگر تنومند و قوی هیکل در فیلم صحبت کند در چنین مواقعی گوینده مجبور است به تناسب ظاهر و شخصیت نفشی که بازیگر ایفا می کند صدای خود را تنظیم یا تغییر دهد تا صدای او بجای آن نقش از نظر بیننده باور پذیر باشد در این حالت گفته می شود که این گوینده نقش را پر کرده است.


34. در چهره پردازی از لاتکس مایع در کدام موارد استفاده می شود؟

1) ساختن قطعات نهایی اندام های مصنوعی

2) ساخت قسمتی از بدن بازیگر در جهت انجام جلوه های ویژه

3) ساخت حجم هایی مانند بینی، چانه و پوشاندن ابروان

4) پیر کردن چهره و ساخت انواع زخم ها

 پاسخ: گزینه 4 سوال متوسط ( 66 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * لاتکس برای پیر کردن چهره بازیگر، حجم سازی، ساخت پوسته سر و صورتک استفاده می شود.
 • لاتکس از نظر غلظت سه نوع است :
 • لاتکس مایع: مایع رقیق و چسبنده است که برای پیرکردن چهره و ساخت انواع زخم ها به کار می رود.
 • لاتکس کفی: مایع است و در کار تکه سازی چهره به کار می رود(این تکه سازی ظریف تر از تکه سازی با مایع لاتکس است).
 • لاتکس غلیظ: برای ساخت صورتک، آدمک،عروسک و چهره های عجیب و غریب تخیلی به کار می رود.همچنین برای ساخت قسمتی از بدن بازیگر جهت انجام جلوه های ویژه کاربرد دارد.


35. کدام گرینه درباره کوبولد صحیح است؟

1) نوعی نمایش عروسکی لهستانی مربوط به قرون وسطی است.

2) عروسک بازان یونانی که در فضای باز به نمایش عروسکی می پرداختند.

3) عروسک مربوط به اروپای شمالی که با در آوردن پیراهن خود موجب شگفتی تماشاگران می شد.

4) اولین عروسک باز هندی که از دهانش برهمای خالق متولد می شد.

  پاسخ: گزینه 3 سوال متوسط ( 73 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * گزینه سه، در اروپای شمالی از عروسکی به نام کوبولد استفاده می شد که پیراهنش را جلوی تماشاگران بیرون می آورد. 
 • * گزینه یک، کشور لهستان در دوره قرون وسطی دارای نمایش عروسکی سزوپکایا بود.
 • * گزینه چهار، هندوستان (آدی نات): در اسطوره های هندی آدی نات اولین عروسک بازی است که از دهان برهمای خالق متولد می شود.
 • * گزینه دو، پلوتارک می گوید یونانی ها از عروسک برای سرگرمی کودکان و بزرگسالان استفاده می کردند. 
 • گزنفون می گوید در جشن ها و ضیافت ها اشراف با عروسک ها بازی می کردند. عروسک بازان بزرگی هستند که نوروپاست نام داشتند و در فضای باز به نمایش عروسکی می پرداختند.

 

36. آغازگر دوبله ی فیلم در ایران که بود؟

1) ایرج ناظریان           2) علی کسمایی             3) سعید شرافت      4) اسماعیل کوشان

پاسخ:  گزینه 4 سوال متوسط ( 70 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • *دوبله فیلم در ایران با دکتر اسماعیل کوشان آغاز شد. وی را پدر سینمای ایران هم می نامند. 
 • اسماعیل کوشان نه تنها سنگ زیرین دوبله فیلم را در ایران گذاشت بلکه کارگردانی و نویسندگی را در کارنامه خود دارد.
 • صدای اسماعیل کوشان در مستند های خبری آن دوران که توسط شرکتی آلمانی تهیه و در سینماهای ایران قبل از نمایش فیلم ها پخش می شد.


37. در روانشناسی رنگ ها کدام رنگ، نماد ترس و اضطراب است؟

1) بنفش قرمز                   2) بنفش آبی               3) خاکستری             4) زرد

  پاسخ: گزینه 2 سوال دشوار ( 31 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * رنگ بنفش متمایل به آبی ←  نماد وهم و ترس - اضطراب- جادویی افسانه ای است.
 • * رنگ بنفش متمایل به قرمز ←  نماد اسرار آمیز بودن - خیال انگیز بودن - وسوسه انگیز بودن است.
 • * رنگ خاکستری ← نماد خنثی بودن - بی تفاوتی- نامفهومی - افسردگی - انزوا است.
 • * رنگ زرد کم رنگ ←  نماد یاس و پریشانی - سستی- خیانت و سوء زن - عدم اعتماد است.


کدام گزینه بیانگر ویژگی های نمای اکستریم کلوزآپ است؟

1)عدم نمایش عوامل محیطی – ورود به حریم خصوصی شخصیت

2)نمایش اطلاعات محیط – بیان احساسات و عواطف سوژه

3)بیان احساسات و عواطف سوژه – معرفی فضا

4)نمایش اطلاعات محیطی – ورور به حریم خصوصی شخصیت

پاسخ: گزینه 1 سوال متوسط ( 59 درصد به این سوال پاسخ ندادند)  

* تفاوت بین نمای های اکستریم کلوز آپ با اکستریم لانگ شات:

 • نمای اکستریم کلوز آپ (نمای خیلی نزدیک یا نمای خیلی بسته) L.S.U یا اینسرت
 • این نما اعضای صورت کاراکتر و نمای نزدیک از اشیاء را نشان می دهد.
 • در فیلم های داستانگو و متعارف، خیلی از نمای اکستریم کلوزآپ استفاده نمی شود چون لحن را انتزائی، سرد و مکانیکی می کند.
 • این نمای برای فیلم های تجربی مناسب است.
 • اکستریم لانگ شات ( نمای خیلی دور)
 • در این نما، سوژه در محیط پیرامون احاطه شده و فضای پیرامون (جنگل، بیابان و ..) سوژه را احاطه کرده است. 
 • نمای اکستریم لانگ شات، معمولا به عنوان نمای معرف به کار می رود. جغرافیای محیط به شفاف ترین شکل ممکن به مخاطب معرفی می شود.
 • فضا، زمان و مکان را خیلی عینی به مخاطب نشان می دهد. در این نما حجم جزئیات خیلی اندک است. کاراکتر یک نقطه است در یک محیط و فضای وسیع.
 • اطلاعات در نمای باز کلی هستند.


40. کدام گزینه از ویژگی های چهره پردازی  دلقک پی یرو است؟

1) چهره سفید، پشت چشمان آبی و افتاده با یک قطره اشک

2) خطوط پیشانی زیاد، پوست زرد و لب های گشاد

3) ابروهای سربالا، چهره ی قرمز و شقیقه مشکی

4) چهره ی خاکستری، سایه سفید دور چشم و لب های افتاده

 پاسخ: گزینه 1 سوال متوسط ( 73 درصد به این سوال پاسخ ندادند)

 • * دلقک ها دو دسته هستند: دلقک های غمگین و دلقک های شاد
 • * دلقک پی یرونمونه دلقک مرد غمگین با چهره سفید، پشت چشمان آبی و افتاده با یک قطره اشک است.
 • * دلقک پیر نمونه یک دلقک زن غمگین است.
 • * دلقک های شادی مانند کلون، آدرین، توتی فروتی و اوگست ریشه در شخصیت های نمایش کمدیادآرته دارند. چهره آنها سفید، اشکال هندسی با رنگ های شاد و زنده در اطراف چشم ها دارند. لب ها بزرگ و گوشه ها به طرف بالاست برای بیان خنده و گاه سر بینی قرمز می شود.

 

 


2/3/2023 5:44:33 PM