قبولی‌های رشته انسانی کانون در کنکور 1401

برای دیدن اسامی همه قبولی‌های رشته انسانی (رتبه‌های زیر 10000 کشوری) ، فایل‌های ضمیمه را مشاهده کنید:

قبولی‌های رشته انسانی کانون در کنکور 1401

در فهرست زیر که به ترتیب حروف الفبا می باشد ، اسامی قبولی های رشته انسانی رتبه های زیر 10000 کشوری که در بیش از 60 آزمون شرکت کرده اند درج شده است.

برای دیدن اسامی همه قبولی های رشته انسانی (رتبه های زیر 10000 کشوری) ، فایل های ضمیمه را مشاهده کنید:

فایل اول : الف تا د   

فایل دوم : ذ تا ف

فایل سوم : ق تا ی

توجه : در صورتی که نام شما در این فهرست درج نشده ، اطلاعات خود را در قسمت کامنت ها یا در صفحه شخصی اعلام نمایید.

2/3/2023 4:40:17 PM