دوراندیشی برای کسب یک مهارت مهم

چه گونه خودمان را مدیریت کنیم؟ چه گونه مدیریت آزمون را انجام دهیم؟

دوراندیشی برای کسب یک مهارت مهم

دوراندیشی برای کسب یک مهارت مهم

وقت کم میارم! نرسیدم همه ی سوالات رو ببینیم. سرجلسه به هم ریختم، از یک جایی به بعد دیگه سوالات رو ندیدم. شاید این جملات را خودتان گفته باشید یا از دوستان تان شنیده باشید. چه گونه خودمان را مدیریت کنیم؟ چه گونه مدیریت آزمون را انجام دهیم؟

همه ی ما اهدافی داریم که برای آن تلاش می کنیم. هدف اصلی کسب بهترین نتیجه ی خودمان است. در هر آزمون ممکن است با سوالاتی با درجه دشواری متفاوت روبرو شوید. بهترین استراتژی شما برای کسب بهترین نتیجه ی خودتان، شروع پاسخ گویی با سوالات ساده تر از هر 10 سوال و کسب امتیاز مثبت است. 

این استراتژی، پایه و اساس کسب مهارت قدم به قدم در مدیریت آزمون است. تمرین و اجرای پیوسته تکنیک ضرب در منها با تمرکز بر سوالات ساده تر شما را به نتایج مطلوب خواهد رساند. در  تکنیک ضرب در منها شما باید تمام سوالات را ببینید. سوالاتی را که می توانید حل کنید پاسخ می دهید. سوالاتی که بلد نیستید، جدید هستند یا احتمال می دهید نتوانید در زمان معقول به آن ها پاسخ دهید را کنار می گذارید و با علامت ( - ) مشخص می کنید. سوالات وقت گیر و مفهومی تر که می خواهید در دور دوم پاسخ گویی به سراغ شان بروید را با علامت(*) مشخص می کنید. 

تمرین شناسایی دو سوال ساده تر از هر 10 سوال در دور اول و پاسخ گویی به آن ها شما را به 20% پاسخ گویی با کم ترین انرژی و زمان می رساند و اندوخته 2 از 10 را برای خودتان به ارمغان می آورید و با اعتماد به نفس و آرامش بیش تر ادامه خواهید داد. 

با توجه ویژه به دو سوال ساده تر از هر 10 سوال و بهره گیری از تکنیک ضرب در منها دور اندیشی حکیمانه ای در کسب مهارت آزمون دادن و مدیریت زمان خواهید داشت.

پیوسته و هدف مند پیش بروید.

احسان عالی زاده

3/23/2023 8:53:54 PM