ثبت‌نام کلاس‌های مبحثی آمادگی کنکور(زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی)

دانش‌آموزان کنکوری گروه تجربی(دوازدهم تجربی و فارغ التحصیل) می‌توانند در همه این کلاس‌ها شرکت کنند.

ثبت‌نام کلاس‌های مبحثی آمادگی کنکور(زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی)

کلاس‌های مبحثی آمادگی  کنکوراین طرح شامل جمع‌بندی مباحثی است که در جدول زیر آمده‌است.


نام دوره - نام دبیر
مبلغ دوره(تومان) 
 تعداد جلسات
1- زیست‌خوانی دوازدهم 
(محمدرضا گلزاری)
200000 تومان 
20 جلسه
2- زیست تصویری
(محمدمهدی روزبهانی)
200000 تومان 
20 جلسه
3- شیمی محاسباتی
(رامین آزادی)
120000 تومان 
12 جلسه
4- مفاهیم و حفظیات شیمی دهم
(سید امیر حسین مرتضوی)
100000 تومان 
10 جلسه
5- مفاهیم و حفظیات شیمی یازدهم 
(سید امیر حسین مرتضوی)
100000 تومان 
 10 جلسه
6- مفاهیم و حفظیات شیمی دوازدهم 
(سید امیرحسین مرتضوی)
100000 تومان 
10 جلسه
کل مفاهیم و حفظیات شیمی
300000 تومان 
30 جلسه
7- فیزیک و اندازه‌گیری - فشار 
(امیر حسین برادران)
60000 تومان 
6 جلسه
8- کار و انرژی - دما و گرما 
(امیرحسین برادران)
100000 تومان 
10 جلسه
9- سینماتیک - دینامیک 
(امیرحسین برادران) 
120000 تومان 
12 جلسه
10- نوسان و موج - فیزیک اتمی و هسته‌ای 
(امیرحسین برادرلن)
120000 تومان 
 
12 جلسه
11- الکتریسیته ساکن و جاری 
(امیرحسین برادران)
120000 تومان 
12 جلسه
12- مغناطیس و القای الکترومغناطیس 
(امیرحسین برادران)
50000 تومان 
5 جلسه
کل فیزیک
570000 تومان 
57 جلسه
13- تابع - مثلثات 
(سجاد محمدنژاد)
100000 تومان 
10 جلسه
14- حد و پیوستگی - مشتق 
(سجاد محمد نژاد)
100000 تومان 
10 جلسه
15- شمارش - آمار و احتمال 
(سجاد محمدنژاد)
80000 تومان 
 
8 جلسه
کل ریاضی
280000 تومان 
28 جلسه
کل کلاس‌ها
1670000 تومان
لینک کلاس:    https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/classmabhasi کدام گروه از دانش آموزان می‌توانند  در این کلاس‌ها  شرکت کنند؟


دانش‌آموزان کنکوری گروه تجربی(دوازدهم تجربی و فارغ التحصیل) می توانند در همه این کلاس‌ها شرکت کنند.

دانش‌آموزان کنکوری گروه ریاضی (دوازدهم ریاضی و فارغ التحصیل ریاضی) می‌توانند در کلاس‌های شیمی، ریاضی و فیزیک شرکت کنند.

همچنین دانش‌آموزان یازدهم ریاضی و یازدهم تجربی می توانند در کلاس‌های ردیف 4- 7 -8-15 شرکت کنند.
نحوه ثبت‌نام:  • برای ثبت‌نام در این کلاس‌ها به نمایندگی کانون در شهرتان مراجعه و به‌صورت حضوری ثبت‌نام کنید.  • چنانچه موفق به ثبت‌نام از طریق نمایندگی کانون نشدید می‌توانید از طریق کد دستوری زیر به‌صورت آن‌لاین ثبت‌نام کنید.

  • دانش‌آموزان غیر کانونی از طریق کد دستوری زیر می‌توانند به‌صورت آن‌لاین در این کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.


                                                                                                                     

ثبت‌نام از طریق کد دستوری فوق باید با شماره ایرانسل یا همراه اول باشد.
  • کلاس‌ها به صورت آن‌لاین در فضای اسکای روم برگزار می‌شود.


در صورت بروز مشکل در حین ثبت‌نام و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0216463 داخلی 1142 تماس بگیرید.


لینک کانال تلگرام کلاس‌ها، جهت مشاهده فیلم آفلاین کلاس‌ها:

پشتیبانی تلگرامی، از طریق آیدی:  kanoon_dahom@  

 دینامیک- سینماتیک
https://t.me/+tngMS3RMZzc2ZTU8
زیست تصویری کانون
https://t.me/+iZzbnqABr79kN2M0
حد و پیوستگی - مشتق
https://t.me/+vY6nj7Au3BA0ODRk
شیمی محاسباتی
https://t.me/+H1rGSBENFgUwZjY8
فیزیک و اندازه‌گیری - فشار
https://t.me/+GuKO_rcb5X0zMWU0
حفظیات شیمی دهم
https://t.me/+WbRenIh03BhjNjA0 
حفظیات شیمی یازدهم
https://t.me/+RTDsPyqDLyo5YjA0 
حفظیات شیمی دوازدهم
https://t.me/+Q9VbCTBA5fVkNjU8
 الکتریسیته سکن و جاری
https://t.me/+6D4nghbMAbA1YTY0
تابع - مثلثات
https://t.me/+98h-FEaiETQwYjg0
زیست‌خوانی دوازدهم
https://t.me/+Zr2VvV-A4F9IMDc0
کار و انرژی- دما و گرما
https://t.me/+UWujGX04mWg1YWQ0برنامه کلاس‌ها:


نمونه تدریس دبیران در کلاس صفر را در ادامه مشاهده نمائید.
مطالب مرتبط

11/29/2022 3:58:25 AM