کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 20 از 30 - فرشید کامرانی

کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 20 از 30 - فرشید کامرانی کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 20 از 30 - فرشید کامرانی

کوییز - زبان انگلیسی- امتحان کوتاه 20 از 30 - فرشید کامرانی

دانش آموزان عزیز سلام

من فرشید کامرانی فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستم.


در ادامه مطالب زبان انگلیسیمون که قراره به ارتقاء سطح زبان شما کمک کنه، امروز براتون بیستمین مطلب از مجموعه 30 امتحان کوتاه را آماده کردم.


ابتدا سوالات زیر را ببینید. سپس فایل صوتی را اجرا نمایید (کمتر از 2 دقیقه است) و حین شنیدن فایل صوتی پاسخ سوالات را باید پیدا کنید. بعد از اتمام فایل صوتی شما باید جواب سوالات را دقیقا مطابق آنچه که در فایل صوتی شنیده اید یادداشت کرده باشید.

مجددا فایل صوتی را اجرا نمایید و با دقت بیشتر گوش دهید و ببینید کدام قسمت متن را متوجه نشده اید.


لینک سایر مطالب


🧨 جواب سوالات و متن فایل صوتی در پیوست موجود است.


دوباره، سه باره و ... فایل صوتی را اجرا کنید و در نهایت از فایل ضمیمه متن این فایل صوتی و جواب ها را ببینید.


-----------------------------------------------

Listen to the talk. Complete the notes below. Write NO MORE THAN ONE WORD for each answer. j


Creating Brand Loyalty


Make your brand seem special. j

Customers want to feel that your brand gives them 1 . . . . . . . . . . . . j

Get 2 . . . . . . . . . . . from famous people. j

Give the idea that the brand is bought by 3 . . . . . . . . . . . people. j

Make customers feel 4 . . . . . . . . . . . about your brand. j

 -----------------------------------------------✨🎉 برای دسترسی به سایر مطالب زبان انگلیسی خوشحال میشوم کانال یوتیوب منو (کلیک کنید) دنبال کنید.🌹 (فیلترشکن نیازه)

🎁 برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج اینستاگرام و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید، همچنین می توانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید.

پیج اینستاگرامکانال تلگرام کانون برترها


6/2/2023 6:57:34 PM
Menu