دام احتمالی- روان شناسی- آزمون 10/9 - آیدا علی بخشی

در این مطلب قصد داریم یک دام از کتاب روانشناسی را برای آزمون پیش بینی کنیم.

دام احتمالی- روان شناسی- آزمون 10/9 - آیدا علی بخشی

سلام به همه دوستان ! 

در این مطلب قصد داریم یک دام از کتاب روانشناسی را برای آزمون 10/9 پیش بینی کنیم.

با بررسی این دام های احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آنها در آزمون ها ، اشتباه نمی‌کنیم .آیدا علی بخشی

دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه تهران

رتبه 29 منطقه دو- کنکور انسانی 1400
 مقابله به معنای تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمّل آن است، هنگام روبه رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیه خود، آن را ارزیابی می کند و از خود می پرسد: آیا خطری مرا تهدید می کند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، فرد کنترل شخصی خود را ارزیابی می کند: آیا من می توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟ به این ترتیب روش های مقابله ای فرد، برای کاهش فشار روانی، فراخوانی می شوند. هدف اصلی فرد در مقابله، حذف عامل فشارآور است که زندگی او را از حالت عادی خارج ساخته است.به ترتیب در کدام گزینه به معنا و هدف فرد از  مقابله اشاره می کند و کدام جمله درباره مقابله نادرست است؟

1) تلاش برای از بین بردن فشار روانی- حذف عامل فشار آور- هنگام روبه رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیه خود، آن را ارزیابی می کند.

2)   تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمّل آن - به حداقل رساندن عامل فشار آور- اگر پاسخ به سوال "آیا خطری مرا تهدید میکند؟" مثبت باشد، روش های مقابله ای او برای کاهش فشار روانی فراخوانی میشوند.

3)تلاش برای از بین بردن فشار روانی- حذف عامل فشار آور-  اگر پاسخ به سوال "آیا خطری مرا تهدید میکند؟" مثبت باشد، روش های مقابله ای او برای کاهش فشار روانی فراخوانی میشوند. 

 4)  تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمّل آن- حذف عامل فشار آور- هنگام روبه رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیه خود، کنترل شخصی خود را ارزیابی میکند. 

معنای مقابله: مقابله به معنی تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن است. 

هدف فرد از  مقابله: هدف اصلی فرد در مقابله، حذف عامل فشار آور است که زندگی او را از حالت عادی خارج ساخته است.

جمله نادرست: هنگام روبه رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیه خود، کنترل شخصی خود را ارزیابی میکند.  این جمله نادرست است زیرا هنگام رو به رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیه خود، آن( موقعیت )  را ارزیابی می کند و از خود می پرسد: آیا خطری مرا تهدید می کند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، فرد کنترل شخصی خود را ارزیابی می کند: آیا من می توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟ به این ترتیب روش های مقابله ای فرد، برای کاهش فشار روانی، فراخوانی می شوند. دقت کنید که در گزینه های «1» و  «3» معنای مقابله کامل نیست.

بنابرین پاسخ این سوال، گزینه «4» است.


دام سوال: گزینه ی «2» .

اشتباه دانش آموزان در حل تست این قسمت از فصل «8» کتاب روان شناسی این است که هدف از مقابله را به درستی درک نکرده اند. در واقع معنای مقابله، تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمّل آن است اما هدف فرد از آن، حذف عامل فشارآور است که زندگی او را از حالت عادی خارج ساخته است.


⭐ اگر از این مباحث ، دامی به نظرتان رسید ، آن را با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید . ⭐ 


تهیه کننده:

آیدا علی بخشی- دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما 🌹


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید . 

همچنین میتوانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید .


6/5/2023 11:23:43 AM
Menu