مُرورَک روانشناسی- انگیزه و نگرش- آیدا علی بخشی

در این مطلب قصد داریم مبحث انگیزه و نگرش را برای آزمون 2 دی مرور کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مُرورَک روانشناسی- انگیزه و نگرش- آیدا علی بخشی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم مبحث انگیزه و نگرش را برای آزمون 2 دی مرور کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .
آیدا علی بخشی

دانشجوی رشته ی روانشناسی دانشگاه تهران

رتبه 29 منطقه دو- کنکور انسانی 1400


مجموعه ای از  عوامل فرازیستی که رفتار و شناخت ما   را شکل  میدهند: نگرش.

تفاوت انسان ها و حیوانات و موجودات دیگر، وجود نگرش است.

عوامل شکل دهنده به رفتار انسان: 1)عوامل انگیزشی(زیستی) 2) عوامل نگرشی.

عوامل شکل دهنده به نگرش: متنوع و تابع نظام شناختی و باور و ارزش های فرد. 

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

انگیزه یعنی عاملی که ما را به حرکت وامیدارد و به سوی رفتاری معین سوق میدهد.

انگیزه محرک و تعیین کننده مسیر پیش روی ماست.

انگیزه افراد از نظر جهت و شدت متفاوت هستند.

انگیزه می تواند درونی و بیرونی باشد.

انگیزه بیرونی با عوامل وپاداش در ارتباط است.(درس خواندن برای قبولی در دانشگاه تهران)

انگیزه درونی با نیازهای فطری ارتباط دارد.(علاقه به درس خواندن)

منبع لذت در  انگیزه درونی: خود تکلیف.

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 

مهمترین عوامل نگرشی:

1: باور ها و نظام ارزشی فرد

 2: اراده

 3: هدفمندی( یعنی انتخاب یک هدف)

 4: ناهماهنگی شناختی

 5: ادراک کنترل و ادراک کارایی( احساس کارایی)

 6: اسناد

 7: درماندگی آموخته شده

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

باورها و نظام ارزشی:

تشکیل دهنده نظام باورها: اعتقاد قوی به یک امر.

باور: اعتقاد راسخ و قوی به بودن یا نبودن و انجام پذیر بودن و ناپذیر بودن کاری.

موتور محرکه برای رسیدن به هدف های فردی و جمعی: نظام باورهای فرد.

سیر تشکیل نظام باورهای هر فرد: 1: خانواده 2: مدرسه  3: اجتماع 4: خود فرد.

باورهای غلط هم منبع درونی و هم بیرونی دارند.

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 

انتخاب هدف باعث ایجاد توانمندی و انسجام در رفتار میشود.

یک هدف معین مانع از بیراهه رفتن و اتلاف منابع انرژی یک فرد میشود.

حرکت در مسیر به دست آوردن هدف یک نوع موفیقت است. در نتیجه فرد تحت تاثیر موانع زودگذر (خستگی) قرار نمیگیرد.

انتخاب هدف امید به موفقیت را به ارمغان می آورد.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

ناهماهنگی باور و رفتار را ناهماهنگی شناختی گویند.

دو راه برای اینکه دچار ناهماهنگی شناختی نشویم:

1) روی آوردن به رفتارها و توجیهاتی که این ناهماهنگی را از بین ببرد.

2) تغییر نگرش برای از بین بردن ناهماهنگی شناختی.

هرچه عوامل مثبت بیشتری در باب یک موضوع در  نظام شناختی ما وجود داشته باشد، گرایش ما به آن موضوع بیشتر میشود و برعکس.


تهیه کننده:

آیدا علی بخشی- دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید . 

همچنین میتوانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید .


6/3/2023 2:09:22 AM
Menu