چهار تی مهم در یادگیری ! ؟

چگونه می‌توانیم با تمرین و تکرار و تحلیل ضمنا داشتن تمرکز لازم هنگام مطالعه مطالب را بهتر یادبگیریم

چهار تی مهم در یادگیری ! ؟

چهار تی مهم در یادگیری !!! ؟؟؟ 

یادگیری در حوزه آموزش  فرایندی است که معمولا در طول زمان اتفاق می افتد  و قطعا عوامل زیادی درآن چه  فرا می گیریم نقش دارند . اما نقش این 4 تی از همه برجسته تر است:

تی اول: تمرکز 

تی دوم: تمرین

تی سوم: تکرار

تی چهارم :تحلیل

تمرکز: برای آن که موضوعی  را یاد بگیریم لازم است انگیزه داشته باشیم یعنی به طور واقعی دلیل این که چرا می خواهیم چیزی را  یاد بگیریم  ، بدانیم و اگر چرایی واقعی یادگیری را  فهمیدیم یعنی انگیزه را درونی کردیم و این  موضوع باعث  ماندگار شدن انگیزه  خواهد شد . همین موضوع باعث می شود توجه بیشتری به آن چه قرار است بیاموزیم ، داشته باشیم که اصطلاحا به این توجه ، تمرکز می گویند البته بعدا راجع به راه های افزایش تمرکز با شما گفتگو می کنم

تمرین: تمرین یعنی از زوایای مختلف به موضوع نگریستن . تمرین یعنی داشتن  درکی روشن از آن چه  لازم است یاد بگیریم  ، اصلا تمرین خود یادگیری است . هرچقدر تمرین بیشتر داشته باشیم بهتر و عمیق تر یاد می گیریم . تمرین های مناسب و متنوع باعث می شود مطالب در ذهن مرتب تر شده و دسترسی  به  آن مطالب آسان تر و سریع تر شود و آن چه که  در آزمون های تستی به آن سرعت عمل اطلاق می شود معمولا محصول استفاده از  حل کردن تمرینات زیاد و متنوع در کمال تمرکز است 

تکرار: یعنی مرور مجدد آن چه که یادگرفته ایم. اما برای جلوگیری از فراموشی  یا به عبارتی دیگر انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت که  آن ها رابرای مدت طولانی قابل استفاده می کند ، لازم است  هنگام مطالعه شکل یا جدولی از مطالب یادگرفته شده درست کنیم و یا آن ها را به صورت نمودار درختی به هم مرتبط کنیم  و یا کلید واژه های مناسبی را یادداشت کنیم  .  همه این ها نشان می دهند  موضوعات را فهمیده ایم که می توانید ارتباط معنایی بین اجزا ء آن برقرار کنیم و آن ها را طبقه بندی کنیم و سپس  آن  چه را که  خود به اشکال مختلف ساخته ایم مرور می کنیم . بهتر است مرور ها در فواصلی  متناسب با منحنی فراموشی که بعدا مفصلا راجع به آن گفتگو خواهیم کرد، انجام شود. یعنی  در همان روز یادگیری ، سه روز بعد از یادگیری ، یک هفته و دو هفته بعد ، گزیده نکات  و جداول و فرمول های ساخته شده مرور شوند تا برای مدتی طولانی در ذهن ماندگار گردند.

تحلیل : پا در هیچ  راهی  نگذارید مگر  آن که  از قبل با بررسی  کامل و درست جوانب این راه و در سایه  شناخت  درست  ، مسیر را دنبال کنید . وقتی چیزی را یاد نمی گیرید یا مشکلی در کارتان وجود دارد حتما دلیل آن را پیدا کنید. و عوامل که مانع یادگرفتن شما شده اند را شناسایی کنید به این کار تحلیل می گویند. معمولا آنالایز دقیق مشکلات و یافتن عوامل و دلایل ایجاد آن ها ، تاثیر عمیق و فراموش نشدنی در فرایند یادگیری و تثبیت درست آن چه آموخته اید در ذهن شما خواهند داشت.  پس از تحلیل آموخته ها و نیاموخته ها غفلت نکنید . این تحلیل را هم در بررسی  تمریناتی که در منزل  نتوانسته اید به درستی حل کنید انجام دهید  و هم در بررسی  سوالات پاسخ داده نشده و نیز غلط ها و شکیات تان در آزمون ها  . دلایل و عوامل  نرسیدن به جواب آخر درست را بیابید و با دسته بندی کردن این عوامل و مشکلات از یادگیری خود بیاموزید و بدانید  این تحلیل ها ابزاری غنی  است که ضمن برطرف نمودن مشکلات فعلی یادگیری شما ، مسیر یادگیری های بعدی تان  را  نیز هموارتر می سازد.

در مطالب بعدی جزئیات بیشتری راجع به روش های درست یادگیری را برای تان بازگو خواهم کرد.

همواره شاد و سلامت و موفق باشید – پژمان عبدالهیان             

5/31/2023 11:42:27 PM
Menu