بارتبه‌های یک رقمی جدید آشنا شوید -کنکور 1401

در این مطلب شما با بارتبه‌های یک رقمی جدید آشنا شوید

بارتبه‌های یک رقمی جدید آشنا شوید -کنکور 1401

در مطالب قبلی ، رتبه های زیر 10 کانون در مناطق و سهمیه های مختلف کنکور 1401 اعلام شده بود .

رتبه های یک رقمی مناطق در کنکور 1401


پس از آن ، تعداد دیگری از دانش آموزان دارای رتبه های زیر 10 نیز مشخص شده اند که در جدول زیر قابل مشاهده است . 

توجه :  در صورتی که جزء رتبه های یک رقمی کانون هستید و نام شما در لینک بالا و فهرست زیر درج نشده است لطفا همین جا در قسمت کامنت ها یا در صفحه ی شخصی پیام بگذارید یا به نمایندگی شهرتان مراجعه کنید و اطلاع دهید. 


 
6/1/2023 2:49:09 AM
Menu