تحلیل خلاقیت تصویری و تجسمی، آزمون جامع اول (2)- رقیه محبی

تحلیل سوالات دشوار خلاقیت تصویری و تجسمی، آزمون جامع اول (2)- رقیه محبی

تحلیل خلاقیت تصویری و تجسمی، آزمون جامع اول (2)- رقیه محبی

دوستان عزیز سلام.

در درس خلاقیت تصویری و تجسمی آزمون جامع اول، 4 سوال دشوار داشتیم که در طول هفته تحلیل سوالات رو براتون قرار میدم.3/30/2023 5:40:46 AM