کتاب نوروز شما را برای کدام آزمون‌ها آماده می‌کند ؟

میزان حجم مطالبی که در کتاب نوروز خوانده می‌شود کل مطالب نیمسال اول به علاوه نیمی از مطالب نیمسال دوم است. پس نمودار آن به صورت زیر است :

کتاب نوروز شما را برای کدام آزمون‌ها آماده می‌کند ؟

کتاب نوروز شما را برای کدام آزمون ها آماده می کند ؟

میزان حجم مطالبی که در کتاب نوروز خوانده می شود کل مطالب نیمسال اول به علاوه نیمی از مطالب نیمسال دوم است. 


                                                                                                                       

1 – آزمون 7 فروردین :

حالا به برنامه راهبردی آزمون ها نگاه کنید. در آزمون 7 فروردین قرار است از شما کل مطالب نیسمال اول را بپرسیم. پس این کتاب شما را برای این آزمون آماده می کند و می توانید با روزی 2 ساعت تمرین ، همه ی مطالب مهم را مرور و یادآوری کنید.

2- آزمون 19 فروردین : 

حالا نمودار پیشروی آزمون 19 فروردین را ببینید. در این آزمون می خواهیم به سراغ نیمسال دوم برویم و 4 خانه از 8 خانه نیمسال دوم را از شما بپرسیم. پس کتاب نوروز شما رابرای آزمون 19 فروردین هم آماده می کند. 

3- آزمون خواندن برای فهمیدن 1 اردیبهشت (ویژه گروه سوم و چهارم)

راستی می دانید که در انتهای کتاب نوروز دو متن علمی و ادبی هم قرار داده ایم؟ برای گروه سوم و چهارم دبستان این بخش نیز به منزله یک تمرین برای آمادگی آزمون 1 اردیبهشت است که آزمون خواندن برای فهمیدن است. 

4 – آزمون های هدیه 5 و 12 فروردین : 

دو آزمون هدیه 5 و 12 فروردین نیز برای همه ی گروهها برگزار خواهند شد که دراین آزمونها نیز برای درس های ریاضی ، علوم و فارسی در کنار هر 10 سوال طرح نو 10 سوال نیز مستقیماً از کتاب نوروز انتخاب خواهد شد.

 

6/1/2023 3:24:13 AM
Menu