اسم تفضیل-عربی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

اسم تفضیل-عربی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

اسم تفضیل-عربی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه آزمون تستی عربی یازدهم از مبحث اسم تفضیل را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون 30 اردیبشهت انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

6/5/2023 9:36:42 PM
Menu