دستورزبان_زبان دوازدهم_یاسین زمانی

فیلم تحلیل سوالات 61 و 62 آزمون 23 مهرماه پایه دوازدهم انسانی سال 1400 مبحث گرامر زبان درس زبان یاسین زمانی رتبه 79 درصدم خودم در درس زبان کنکور:90 حقوق شهید بهشتی تهران

دستورزبان_زبان دوازدهم_یاسین زمانی

فیلم تحلیل سوالات ۶۱ و ۶۲ آزمون ۲۳ مهرماه پایه دوازدهم انسانی سال ۱۴۰۰  مبحث گرامر زبان درس زبان توسط یاسین زمانی رتبه ۷۹  دانشجوی حقوق شهید بهشتی که درصد ایشون  در درس زبان درکنکور :%۹۰ بود

منبع :

فایل های ضمیمه

5/29/2023 9:35:25 AM
Menu