هدایت الهی-دینی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

آزمون تستی-درس اول-دینی یازدهم-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

هدایت الهی-دینی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه آزمون تستی درس اول دینی یازدهم را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

6/5/2023 11:22:58 AM
Menu